Jump to content
Guest
Guest

ŁOWISKO FLAGOWE - JEZIORO CZARNE - WIELKOPOLSKA, POWIAT OBORNICKI, GMINA ROGOŹNO
I. OPIS ŁOWISKA.

Jezioro Czarne należy do najurokliwszych i najczystszych jezior. Położone jest w zlewni rzeki Mała Wełna, pomiędzy miejscowościami Sierniki i Grzybowice, gmina Rogoźno, powiat obornicki, woj. wielkopolskie. Głębokości max 18, a dł. linii brzegowej 2300 m. Przeźroczystość mierzona krążkami Sacchiego wynosi 4,5 m. Wody zbiornika mieszczą się w I klasie czystości i nie ma bezpośrednich zagrożeń mogących wpłynąć ujemnie na jakość wód jeziora. Otoczone jest pięknymi lasami z dużymi skarpami biegnącymi wprost do jeziora. Nie ma nad nim żadnych domków letniskowych. Teren wokół i akwen objęty jest strefą ciszy.

Dla wędkarzy ceniących samotność i ciszę jest to łowisko wymarzone. Zatoki porośnięte grzybieniem białym i żółtym są ostoje linów i karpi. Pływają stada wzdręg i okoni. W cieniu roślinności kryje się mnóstwo okazałych szczupaków. Karpie dorastają do bardzo dużych rozmiarów i nierzadko przekraczają 15 kg. Takie właśnie kolosy stają się zdobyczą wytrawnych wędkarzy. Co roku zbiornik zarybiany jest kroczkiem karpia, lina, szczupaka, węgorza i leszcza.

Coraz częściej wędkarze nęcą i łowią na kulki proteinowe i mają doskonałe wyniki. Okazały lin rozkoszuje się rosówką lub pęczkiem czerwonym robaków. Możemy złowić także węgorza, którego jest niemało, a trafiają się sztuki ponad kilogramowe. Bardzo dużo emocji dostarcza łowienie w nocy. Natrafić można także na wyrośniętego okonia, a sztuki przekraczają 1,5kg i nie są rzadkością. Poza tym jest sporo leszczy i płoci, na których „pasą” się tutejsze szczupaki. Sztuki 5 kg nie są specjalnymi okazami. Łatwo je złowić używając do połowu żywcówki, gdy za przynętę będziemy mieli dużą płoć lub okonia. Na okonie świetny okres to zima. Uzbrojeni w krótką wędkę z garścią podlodowych błystek  mamy szanse na medalowego okonia. Na mormyszkę z ochotą możemy złowić dużego leszcza czy płoć.

Nad brzegiem natkniemy się na dużą liczbę pomostów wędkarskich, z których część jest ogólnodostępna i może służyć przyjezdnym wędkarzom. Inne, prywatne zajmowane są przez stałych bywalców jeziora.

Wokół można odbywać piesze lub rowerowe wędrówki. W przyległych lasach łatwo nazbierać mnóstwo szlachetnych grzybów, a poszycie leśne pełne jest czarnych jagód i malin. Jest też dzika plaża z czyściutkim żółtym piaskiem. W okolicznych lasach i nad jeziorem obowiązuje strefa ciszy.

Dojazd nad jezioro możliwy jest od mostu budziszewskiego. Drogą leśna dojedziemy do dużego parkingu, na którym możemy zostawić samochód.

II. HISTORIA ŁOWISKA.

Właścicielem j. Czarnego do czasu zmian ustrojowych było PGR Oleśnica.

Po ogłoszeniu upadłości Rofamy i „przyjściu” syndyka powstało realne zagrożenie  utraty dzierżawy jeziora Czarnego, którego dzierżawcą od 1977 r była „Rofama”. Wychodząc naprzeciw grupie wędkarzy koła PZW Rofama postanowiono powołać do życia stowarzyszenie, które skupiałoby wszystkich  chętnych pragnących realizować działania na rzecz ochrony środowiska, upowszechnianiu sportów wędkarskich, organizacji czynnego, bezpiecznego wypoczynku, szczególnie nad wodą itp.. W tym celu w dniu 15.10.1998 r. odbyło się pierwsze spotkanie grupy inicjatywnej w skład której weszli: Maciej Binek, Zygmunt Kufel, Janusz Jessa, Lidia Wiese, Ryszard Dworzański, Bogusław Barański, Henryk Cifer, Lech Cieślak, Paweł Sobański, Jerzy Pacholczak, Stanisław Kostecki, Zbigniew Drzewiecki, Jacek Fajok, Marek Czarnecki, Romuald Stręk, Lech Pawlak, Leszek Kubiak, Zbigniew Orzeł. Grupa ta przedyskutowała inicjatywę powołania do życia Stowarzyszenia oraz jego nazwę, wybrała zarząd, przyjęła statut, a 22.10.1998 r. prezes Stowarzyszenia Maciej Binek i sekretarz Ryszard Dworzański wystąpili do Urzędu Wojewódzkiego w Pile o zarejestrowanie stowarzyszenia pod nazwa „Związek Wędkarski Jezioro Czarne”, natomiast 4 grudnia 1998 r. wspomniany wyżej Komitet Założycielski w liczbie 17 osób przesłał do Sądu Wojewódzkiego w Poznaniu wniosek o rejestrację Stowarzyszenia pod nazwą „Związek Wędkarski Jezioro Czarne”. Decyzją Sądu nastąpiło to 17 marca 1999 r.

W dniu 27.01.1999 r. odbyło się zebranie, na którym dokonano wyboru władz Stowarzyszenia w następującym składzie:

- przewodniczący - Maciej Binek

- v-ce przewodniczący: Zygmunt Kufel, Janusz Jessa

- księgowa/skarbnik - Lidia Wiese

- sekretarz - Ryszard Dworzański

- członek zarządu - Ruciński Michał

Komisję Rewizyjną (Paweł Sobański - przewodniczący) oraz Sąd Koleżeński (Ryszard Geisler - przewodniczący)

Pierwszy okres działalności to sprawy organizacyjne Stowarzyszenia, w tym przygotowanie stosownej dokumentacji, wystąpienia o nadanie REGON, dokonania odpowiednich wpisów do rejestru, nadanie NIP, przygotowanie odpowiednich druków (deklaracje, legitymacje, zezwolenia na połów), etc. A głównym w tym czasie działaniem było przede wszystkim przejęcie dzierżawy jeziora Czarnego, gdyż Stowarzyszenie jako osoba prawna może być stroną dzierżawy jeziora z Agencją Własności Rolnej Skarbu Państwa w miejsce dotychczasowego dzierżawcy - syndyka „Agromet – Rofama”.

W początkowym okresie działalności praca ukierunkowana była na wspólnych z kołem PZW „Rofama” działaniach na rzecz prowadzenia prawidłowej gospodarki jeziorowej, zarybiania oraz organizacji imprez wędkarskich. Doszło też do maksymalnego zbliżenia i porozumienia z kołem PZW „Rofama”. Znaczna część członków koła PZW przystąpiła do Stowarzyszenia, natomiast ci, którzy nie wstąpili i tak korzystali z uprzywilejowanych warunków wędkowania na jeziorze. Wspólnie też prowadzone były działania gospodarczo – porządkowe, zarybienia, imprezy wędkarskie. Efektem tych działań było porozumienie z początku 2001 r, na mocy którego w skład zarządu Stowarzyszenia weszło 3 członków PZW Rofama desygnowanych przez Zarząd tego koła. Byli to Jan Michalski, Zenon Olendrowicz i Henryk Smoliński. Miało to miejsce na Walnym Zebraniu Stowarzyszenia, odbytym w marcu 2001r. , które udzieliło absolutorium działającemu zarządowi nie zmieniając jego składu.

Ważnym działaniem w tym okresie było opracowanie operatu rybackiego, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej. Dokument ten uzyskał pozytywną opinię Instytutu Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie oraz został zatwierdzony przez Starostę Obornickiego z pewnymi zastrzeżeniami.

Za zgodą Rady Wierzycieli syndyk Masy Upadłości Agromet-Rofama Fabryki Maszyn Rolniczych w upadłości w Rogoźnie przeniósł ciężary wynikające z dzierżawy jeziora na rzecz Stowarzyszenia i pod koniec 2001 r. (15.12.2001 r) Stowarzyszenie wystąpiło do Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa o cesję na dzierżawę .
Tak więc w rok 2002 Stowarzyszenie wchodziło z – prawie – uregulowanym prawnym statusem związanym z jeziorem Czarnym.

Najważniejszy cel - podpisanie umowy na mocy której Stowarzyszenie – jako podmiot – stało się dzierżawcą jeziora Czarnego, został osiągnięty.

Dla ciekawości przedstawiamy budżet pierwszego roku działalności.

Pierwszy rok działalności, tj. 1999 zamknął się następującym wynikiem finansowym::

1.      Stan gotówki w kasie 1.105,77 zł (słownie: jeden tysiąc sto pięć zł 77/100) jest zgodny z kwotą wykazaną w bilansie

2.      Stan funduszu założycielskiego wynosi 425,00 zł - dotyczy 17 założycieli i jest zgodny z kwotą wykazaną w bilansie

3.      Stan funduszu zapasowego wynosi 1.370,00 - dotyczy 73 członków. Kwota funduszu zgodna z wielkością wykazaną w bilansie

4.      Przychody z tyt. działalności statutowej wynosiły 2.632,50 zł i dotyczą odpłatności za wędkowanie na j. Czarnym

5.      Koszty działalności statutowej wyniosły 3.430,02 zł,

Kolejne lata to systematyczna organiczna praca nad stwarzaniem jak najlepszych warunków dla wędkarzy, prowadzenie prawidłowej gospodarki zarybieniowej, załatwianie dalszych innych spraw wodno – prawnych, ujednolicenie kwestii przyznawania pomostów, wykonanie parkingu oraz utrzymywanie w czystości terenu wokół jeziora. Nawiązana została współpraca z Nadleśnictwem Durowo, a jej dalsze rozwijanie jest priorytetem w działaniach  zarządu na przyszłe lata.

W okresie minionych 15 latach Stowarzyszenie stało się organizacją widoczną w mieście. Jego członkowie corocznie biorą udział w samorządowych uroczystościach  patriotyczno – rocznicowych, aktywnie włączają się w organizację imprez rekreacyjnych. Przedświąteczna akcja „Darujemy życie rybie” pozytywnie odbierana jest w środowisku i cieszy się coraz większym zainteresowaniem wędkarzy. Sukcesem Stowarzyszenia jest także  wybór prezesa Józefa Pietrzaka do Zarządu i Komitetu ds. przyznawania grantów Stowarzyszenia „7 Ryb”. 

 

W okresie minionych 15 lat funkcję prezesa piastowali:

 - Maciej Binek  - 2 kadencje

- Jan Michalski  - 1 kadencję

- Józef Pietrzak – od 4 kadencji

Nieprzerwanie od powstania Stowarzyszenia funkcję sekretarza pełni Ryszard Dworzański, Paweł Sobański wybierany był na przewodniczącego Komisji Rewizyjnej do 2015 r., a Marek Czarnecki piastuje funkcję członka Zarządu, będąc od wielu kadencji wice prezesem.

Lista członków w tym okresie oscylowała w granicach 200 osób i przez kolejne lata liczba członków wzrastała, osiągając w roku 2007 cyfrę 235.  Obecnie Stowarzyszenie liczy 173 osoby.

III. OPŁATY.
Cennik opłat uchwalony uchwałą Zarządu Stowarzyszenia Związek Wędkarski Jezioro Czarne 2016r.

Wpisowe do Stowarzyszenia:

- wpisowe  - 300 zł
- wydanie legitymacji - 10zł
Opłaty za sezon 2019r:
a) dla członków Stowarzyszenia Związek Wędkarski Jezioro Czarne:

1. Składka członkowska – 20zł na rok.
2. Opłata za połów:
- na dwie wędki – 120zł ; emeryci – 90zł;
- spinning 60zł; 
3. Opłata za korzystanie z mostka – 15zł;
4. Młodzież do lat 14 – tylko składaka członkowska 10zł;
5. Młodzież od 14 – 18 lat - składka członkowska – 10zł; opłata za zezwolenie na połów 50% stawki.
6. Opłata za nie uczestniczenie w pracach na rzecz Stowarzyszenia – 50zł.

b) dla wędkarzy nie będących członkami stowarzyszenia Związek Wędkarski Jezioro Czarne :

1. Opłata za jeden dzień: 2 wędki – 30zł / 2 wędki.
1.1. Spinning lub żywiec – 40zł - czerwiec/lipiec/sierpień - możliwość połowu dla osób poza Stowarzyszeniem. Zabrania się spinningu dla pozostałych w niewymienionym okresie.
2. Opłata za trzy dni: 2 wędki 60zł / 2 wędki lub
2.1. Spinning lub żywiec trzy dni – 80zł - czerwiec/lipiec/sierpień - możliwość połowu dla osób poza Stowarzyszeniem. Zabrania się spinningu dla pozostałych w niewymienionym okresie.
3. Opłata za dwa tygodnie: 2 wędki 120zł / 2 wędki .
3.1. Spinning lub żywiec dwa tygodnei dni – 160zł - czerwiec/lipiec/sierpień - możliwość połowu dla osób poza Stowarzyszeniem. Zabrania się spinningu dla pozostałych w niewymienionym okresie.
Uwaga: przez dzień rozumię się okres od godz. 0:00 do 24:00

Wszystkie opłaty można zrobić w sklepie wędkarskim w Rogoźnie:

Sklep U Kasi
64-610 Rogoźno,
ul. kard. Wyszyńskiego 14,
woj. wielkopolskie,
tel.: 508 097 909,

Katarzyna i Andrzej Duda

Zezwolenia wędkarskie dla osób poza stowarzyszeniem:
Sklep wędkarski "SZYMEK"
64-610 Rogoźno
ul. Wielkopoznańska
woj. wielkopolskie
tel.

UWAGA:

Decyzją Zarządu Stowarzyszenia Jezioro Czarne z dniem 08.01.2019 wstrzymano sprzedaż zezwoleń bezpośrednio przelewem na konto. Zezwolenia można wykupić tylko w punktach stacjonarnych.IV. REGULAMIN AMATORSKIEGO POŁOWU RYB NA JEZIORZE CZARNYM.


1. Prawo do wędkowania ma jeziorze Czarnym uzyskuje każdy posiadający aktualną kartę wędkarską po opłaceniu stosownego zezwolenia.

2. Prawo do samodzielnego wędkowania mają osoby, które ukończyły 14 lat; młodzież do lat 14 może wędkować wyłącznie pod opieką osoby pełnoletniej posiadającej kartę wędkarską

3. Wędkowanie dozwolone jest przez całą dobę z brzegu jeziora oraz kładki wędkarskiej.

4. Obowiązuje całkowity zakaz połowów z pontonów, łowiectwa podwodnego (kusze) oraz innego sprzętu, zgodnie z ustawą z dnia 27 września 1996 roku (Dz. U. Nr 128, poz. 602)

5. Obowiązuje zakaz połowu z kładek przez osoby nie posiadające stosownego zezwolenie i opłaty

6. Każdy użytkownik kładki wędkarskiej wnosi opłatę i ponosi odpowiedzialność za stan techniczny i sanitarny kładki i jej otoczenia.

·kładki nie opłacone i nieoznakowane lub zbudowane w innym miejscu – niezgodnie z zaznaczonym miejscem na mapie jeziora, nadmiernie zniszczone i stanowiące zagrożenie dla użytkowników będą rozbierane

·budowanie kładek niezgodnie z przepisami, bez rejestracji i bez zgody Zarządu będzie traktowane jako wykroczenie

Wędkowanie pod lodem

7. Do połowu pod lodem wolno używać 2 wędki z zakazem używania żywca

8.Otwory lodowe nie mogą mieć więcej niż 20 cm średnicy, a ich odległość jeden od drugiego musi być większa niż dwa metry

Wędkowanie z łodzi

9. Z łodzi dozwolone jest tylko łowienie ryb drapieżnych od 1 września do 30 listopada.

·na każde łowienie z łodzi należy uzyskać zgodę Zarządu,

·wędkowanie z łodzi dozwolone jest tylko w porze dziennej

·łódź powinna być zarejestrowana i posiadać boczne numery rejestracyjne oraz być wyposażona w sprzęt ratunkowy,

·korzystający z łodzi ma obowiązek omijać stanowiska zajęte przez wędkarzy,

·jednorazowo na jeziorze może przebywać 5 lodzi


Obowiązki wędkarza na łowisku:

Øwędkarza obowiązuje regulamin wędkowania, limity dziennego połowu ryb, okresy oraz wymiary ochronne ryb oraz inne zarządzenia wydawane przez Zarząd Stowarzyszenia dotyczące połowu ryb na jeziorze Czarnym

Øpodstawowym obowiązkiem jest dbanie o środowisko, nie niszczenie roślinności, utrzymywanie czystości na łowisku i wokół niego,

Øw czasie wędkowania wędkarz musi posiadać przy sobie kartę wędkarską, stosowne zezwolenie na połów ryb na jeziorze Czarnym, miarkę do mierzenia złowionych ryb oraz przyrząd do wyjmowania haczyka z pyszczka ryby,

Øpodczas wędkowania wędki muszą być pod stałym nadzorem wędkującego

Øobowiązuje całkowity zakaz połowu ryb za pomocą przynęty holowanej za sprzętem pływającym (tzw. trolingu),

Øzłowione ryby będące pod ochroną oraz ryby niewymiarowe a także ponadwymiarowe (powyżej 5 kg) muszą być bezwzględnie wpuszczone do jeziora

Øobowiązuje całkowity zakaz połowu ryb na tarlisku

Øwędkarz ma obowiązek poddania się kontroli przez Państwową Straż Rybacką, Straż Ochrony Przyrody, Policję oraz osoby posiadające stosowne zezwolenia do kontroli na jeziorze Czarnym

Øobowiązkiem wędkarza jest opuszczenie stanowiska wędkarskiego w przypadku organizowania zawodów wędkarskich ogłaszanych wcześniej w sposób ogólnie przyjęty

Øobowiązuje zakaz wywozu zanęt lub przynęt łodziami lub innym sprzętem pływającym z wyłączeniem sprzętu zdalnie sterowanego.

Postanowienie końcowe

10. Zezwolenia sprzedawane są w punktach sprzedaży ogólnie przyjętych, podanych do publicznej wiadomości.

11. Naruszenie postanowień niniejszego regulaminu, zasad amatorskiego połowu ryb, zakłócanie porządku nad jeziorem oraz inne wykroczenia mogą skutkować odebraniem zezwolenia.


V. WŁADZE.

Zarząd

 Rowiński Marian - prezes

Czarnecki Marek – vice prezes

Drzewiecki Zbigniew – gospodarz

Duda Andrzej – skarbnik

Dworzański Ryszard – sekretarz

Pilarski Roman – komendant straży wędkarskiej

Szcześniak Jacek, Nowak Marek, Wójtowicz Jarosław,  – członkowie zarządu stowarzyszenia.

 

Komisja Rewizyjna:

Michalski Jan - przewodniczący

 

Sąd Koleżeński:

 

VI. KONTAKT

Pilarski Roman – komendant straży wędkarskiej tel. 693 468 768

e-mail: darek@dlaRyb.pl

DODATKOWE INFORMACJE:

 

 
×
×
  • Create New...