Jump to content

Jezioro Mąkowary


Grendziu
 Share

Recommended Posts

 • Administrators

No i po kolejnej wycieczce, bez snu... Ile razy się zarzekałem, nic mi po tym, jest ochota to i jadę. 

Jedyny minus wycieczki to brak slipu. 

Rano około 4tej przywitali nas goście, zakopani na plaży... 

Jechaliśmy z Michałem pełni nadzieji, plan prosty, rano szczupaki w dzień jak nie będą szły to okonie... 

Pojechaliśmy na spontanie, bo w drugiej połowie września mamy tam zawody. Wodą czysta, z licznymi górkami, zagłebieniami, największą dziurą jaką spotkaliśmy do 28m głębokości... 

Ryby, ach te ryby... Brak, po 3 oksy i koniec. To nie był dzień żerowania drapieżników, wyż, słońce, nawet znawcy tej wody schodzili praktycznie na zero lub z małymi okonkami. Straciliśmy cały dzień z życia, ale ile nauki przy tym:champagne-2010:

 

IMG_20200816_094627.jpg

IMG_20200816_094635.jpg

IMG_20200816_095205.jpg

IMG_20200816_095605.jpg

IMG_20200816_070003.jpg

IMG_20200816_070009.jpg

IMG_20200816_095538.jpg

IMG_20200816_095548.jpg

IMG_20200816_070011.jpg

IMG_20200816_152942.jpg

IMG_20200816_072807.jpg

 • Like 3
Link to comment
Share on other sites

 • 1 month later...
 • Administrators

Po tej wyprawie zdecydowałem się na wymianę auta, a po tych zawodach sprzedaje ponoć łódkę, czyżby akwen zmuszał mnie do zmian? ???

Poniżej regulamin zawodów, start jutro???

REGULAMIN
Teamowe zawody Spinningowe z łodzi 
„Geneza spinningu” Kalisz Pomorski 2020
Zawody mają charakter towarzyski „FAIR PLAY” i przeprowadzane zostaną na żywej rybie.


Termin: 19.09.2020r 
 Miejsce: Camping Mąkowary,Cybowo , gm. Kalisz Pomorski 
 j. Mąkowary – 53.282930, 15.830070

II
1. Organizatorzy zawodów:
 -  PZW Koło nr 21 Kalisz Pomorski
-   Urząd Miasta i Gminy w Kaliszu Pomorskim
2. Partnerzy:
- Przedsiębiorstwo Rybackie Złocieniec
- Camping Mąkowary
- Nadleśnictwo Kalisz Pomorski
- Custom by Valdi
3. Nagrody:
Główna nagroda - 3000zł netto (2x1500zł)
„Największa ryba” –  unikatowe, ręcznie wykonane wędki z niespotykaną czułością i fantazyjną pracą. Custom by Valdi – pracownia Gorzowska
Sprzęt wędkarski firmy Robinson,
JMC Adventure,
Polsping,
Revel Wear


 III
 Program zawodów:

Piątek 18.09.2020r
16:00 - 19:00 pobranie kart startowych, wodowanie
19:00 - „ Mąkowarski wieczór”- grill 
20:00 - koncert zespołu Still Contract

Sobota 19.09.2020r
6:00-7:00 - wodowanie łodzi, pobranie kart startowych
7:30-07:45 – powitanie, odprawa sędziowska
08:00-14:00 – start - czas trwania zawodów 6 godz
14:00-14:30 - spłynięcie zawodników, zdanie kart startowych
14:00-15:00 – posiłek
15:00 – 15:30 ogłoszenie wyników i zakończenie zawodów


IV 
Zgłoszenia
1. Zapisy przyjmujemy w godz. 10.00 -17.00  do 14.09.2020r w biurze 
Koła PZW nr 21 w Kaliszu Pomorskim, ul Wolności 41, telefonicznie pod nr tel:
 +48 693920399 – Karolina, +48 693689051 Grzegorz
oraz e-mail: PZWnr21@gmail.com

2.  Przy zapisach należy podać: nazwę teamu (2 os), imię i nazwisko zawodników, numer telefonu kapitana 

3. . Opłaty należy dokonać do 7 dni od zapisu, na konto:
PZW Koło nr 21 w Kaliszu Pomorskim, ul. Wolności 41, 78-540 Kalisz Pomorski
Konto bankowe: 57857000020002304120000030 - Bank Spółdzielczy w Kaliszu Pomorskim 

4. Każdy uczestnik zobowiązany jest posiadać kartę wędkarską.

5. Ilość miejsc może być ograniczona przez organizatora, decyduje kolejność zgłoszeń (150 os.- 

6. Opłata startowa wynosi 200zł od teamu. Organizator zapewnia wyżywienie, zezwolenia wędkarskie, ubezpieczenie, zabezpieczenie jednostek pływających na wodzie.

7. Osoby poniżej 18 roku życia mogą brać udział w zawodach pod warunkiem, że będą na łodzi ze swoim opiekunem.

8. Dla większej aktywności ryb, zabrania się wędkować na j. Mąkowary zawodnikom biorącym udział w zawodach Geneza Spinningu od 14.09.2020 do czasu startu pod rygorem dyskwalifikacji.

V
 Bezpieczeństwo
1. Nad bezpieczeństwem zawodników będą czuwać ekipy wyznaczone przez organizatorów wraz z zabezpieczeniem medycznym. 

2. Podczas zawodów obowiązują przepisy żeglugowe na wodach śródlądowych, a przede wszystkim zabrania się udziału w zawodach osobom pod wpływem alkoholu i środków odurzających. W takim przypadku zawodnik zostanie zdyskwalifikowany. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za stan trzeźwości zawodników.

3. Za bezpieczeństwo na łodzi odpowiada kapitan danej jednostki.

4. W przypadku załamania się pogody organizatorzy mają prawo zakończenia zawodów 
przed czasem lub ich przerwania na czas poprawienia warunków atmosferycznych. 

5. Każdy z uczestników zobowiązany jest posiadać na łodzi sprzęt ratunkowy typu kapok, koło ratunkowe czy kamizelkę asekuracyjną. 

6. Za wszelkie próby niewłaściwego zachowania, łamania zasad regulaminu i przejawów agresji uczestnik zostanie zdyskwalifikowany.

7. W związku z zagrożeniem epidemicznym SARS-CoV-2 Uczestnicy Zawodów biorą w nich udział dobrowolnie i na własną odpowiedzialność. Zobowiązani są do przestrzegania zasad bezpieczeństwa społecznego. Organizator ma obowiązek przeprowadzić dezynfekcję profilaktyczną elementów wyposażenia, ( stoły, miarki, wagi lub trąbki sygnałowe itp. ) . 

8. Organizator zawodów  zapewnia ogólnie dostępne środki do dezynfekcji. 

9. Osoby uczestniczące w zawodach są zobowiązane do dezynfekcji rąk, wchodząc i opuszczając teren, na którym odbywają się zawody.

 10.  Należy zachować podstawowe zasady higieny , tj. unikanie dotykania oczu, nosa i ust oraz podawania ręki na powitanie. Wprowadza się odstęp min. 2 m od osoby dla wszystkich uczestników zawodów. 

11. Wprowadza się obowiązek posiadania i noszenia maseczek ochronnych przez wszystkich uczestników zawodów od momentu przybycia na teren zawodów, jeżeli nie będzie możliwości zachowania przez uczestników zawodów min. 2 m odstępu. 

12 .Przy wejściu na teren zawodów wszyscy uczestnicy zawodów mają obowiązek złożenia pisemnej deklaracji, że nie są w trakcie leczenia bądź kwarantanny lub nie mieli kontaktu z osobą u której potwierdzono zakażenie SARS-CoV-2 w okresie ostatnich 14 dni i nie mają objawów zakażenia - pod rygorem odmowy wstępu na teren zawodów. Druk oświadczenia w załączeniu do regulaminu.

VI
Punktacja, klasyfikacja
1.Ryby łowione w zawodach i minimalne wymiary do klasyfikacji teamu:
Szczupak – od 50 cm – max 3 sztuki
Sandacz – od 50 cm – max 1 sztuka
Sum – od 70 cm – max 1 sztuka
Okoń – od 25 cm – max – 8 sztuk 
2. Zasady punktacji : za każdy centymetr złowionej ryby zgodny z określonym wymiarem, team otrzymuje jeden punkt. Za każdy rozpoczęty następny centymetr powyżej określonego wymiaru drużyna otrzymuje również 1 punkt.
Przykład:
Szczupak 50 cm = 50 pkt, szczupak 63,6 cm = 64pkt.
Sandacz 50 cm = 50 pkt, sandacz 61,5 cm = 62pkt
Sum 70 cm = 70 pkt, sum 99,3 cm = 100pkt
Okoń 25 cm = 25 pkt, okoń 39,3 cm = 40pkt

3. Za zgłoszenie kompletu team otrzymuje bonus w postaci 100pkt. 
Za komplet uważa się: 
- 3 x szczupak i 8 okoni lub
- 2 x szczupak + sandacz  i 8 okoni lub
- 1 x szczupak + sandacz + sum i 8 okoni lub
- 2 x szczupak + sum i 8 okoni

4. O wygranej w zawodach decyduje największa liczba punktów. W przypadku równej ilości punktów decydować będzie w kolejności najdłuższa ryba złowiona przez team, a następnie 2 najdłuższa ryba itd.

5. Wszystkie ryby złowione i zgłoszone przez zawodników zapisywane będą przez sędziów w karcie startowej do 1 mm. Po zanotowaniu wymiaru przez sędziego zawodnik - kapitan zobowiązany jest do jego potwierdzenia własnoręcznym podpisem. Zagubienie lub zniszczenie karty startowej uniemożliwiające prawidłowy odczyt spowoduje nie zaliczenie złowionych ryb do punktacji. Karta startowa dostarczona po wyznaczonym czasie nie będzie uwzględniana

6. Zawodnicy w łodzi łowią wspólnie na jedno konto, w teamie dopuszczalna jest wszelka pomoc między zawodnikami.


VII
 Postanowienia ogólne
1.Na zawodach obowiązują następujące sygnały:
- pierwszy sygnał – start zawodów 
- trzy krótkie sygnały – oznacza zakończenie zawodów i spłynięcie łodzi
- długi sygnał – przerwanie zawodów

2. Na zawodach obowiązuje całkowity zakaz trollingu

3. Na zawodach dopuszcza się używania echosondy

4. Zabrania się łowienia wertykalnego.

5. Zawodnik zostaje zdyskwalifikowany za wcześniejsze rozpoczęcie zawodów lub       kontynuowanie łowienia po ich zakończeniu

6. Organizatorzy zachowują prawo do sprawdzania oraz przeszukiwania sprzętu i łodzi zawodników celem zwalczania wszelkich form łamania zasad i przepisów

7. Zawodnik jest zobowiązany do przetrzymania złowionych ryb w miękkiej siatce lub bakiście z wodą do czasu przypłynięcia sędziego

8. Zawodnik przekazuje ryby do zmierzenia w siatce/podbieraku. W przypadku uwolnienia ryby po przekazaniu sędziemu przed pomiarem,  zawodnik otrzymuje za rybę średnią ilość punktów z danego gatunku 

9. Zawodnik sygnalizuje złowienie ryby poprzez uniesienie chorągiewki lub nałożeniu kamizelki sygnalizacyjnej

10. Organizator zastrzega sobie zmiany w regulaminie.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH:
1.        Dane osobowe przekazywane przez Uczestników podlegają ochronie jako dane osobowe w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO).

2.    Administratorem danych osobowych jest Koło PZW nr 21 w Kaliszu Pomorskim O/Koszalin z siedzibą przy ulicy Łużyckiej 55, 75-838 Koszalin, wpisana do rejestru KRS pod numerem 0000063667, NIP 6692129976, REGON 330901590. Celem przetwarzania danych osobowych jest realizacji wszystkich czynności niezbędnych dla udziału w zawodach, realizacji przez Administratora usług związanych organizacją oraz udziałem Uczestników w zawodach, publikacja wyników, list startowych, obsługa reklamacji, dochodzenie roszczeń, realizacja obowiązków podatkowych.

3.    Podstawą prawną przetwarzania jest, iż przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit b) RODO) oraz do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit c) RODO).

4.    Dane osobowe mogą być ujawniane przez Administratora podmiotom z nim współpracującym przy realizacji usług, na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych osobowych (w szczególności organizatorowi zawodów, jeżeli jest nim inny podmiot niż Administrator, dostawcom usług IT, pomiarów wyników, druku itp.).

5.    W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Uczestnikowi (Zawodnikowi) następujące prawa:
•    prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych – w takim jednak wypadku Administrator informuje, że niemożliwe będzie wykonanie przez Administratora obowiązków organizatora imprezy, w tym w szczególności umożliwienie Uczestnikowi startu w zawodach, pomiar wyników lub wydanie nagrody;
•    prawo dostępu do danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania;
•    prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
•    prawo do przenoszenia danych na zasadach określonych w RODO;
•    prawo skargi do organu nadzorczego.
6.    Dane osobowe będę przetwarzane przez cały okres organizacji i przebiegu zawodów, a także po tym czasie, jeśli będzie to niezbędne do wykonanie obowiązków przewidzianych prawem lub realizacji interesu Administratora.

7.    Uczestnik wyraża zgodę na utrwalanie jego wizerunku w trakcie zawodów dowolną techniką oraz wyraża zgodę na nieodpłatne korzystanie przez Administratora z tak utrwalonego wizerunku wyłącznie w celach informacyjnych, promocyjnych i marketingowych związanych z zawodami. Niniejsza zgoda obejmuje wykorzystanie wizerunku na wszelkich polach eksploatacji, o których mowa w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie wizerunku poprzez kadrowanie, cyfrową obróbkę, kompozycję, łączenie z innymi obrazami lub wizerunkami innych osób w zakresie koniecznym dla celów opisanych wyżej.

Link to comment
Share on other sites

 • 1 year later...
 • 7 months later...
 • Administrators

No i zaczęło się. W niedzielę jadę na trening, bo za tydzień są zawody???

 

Link to comment
Share on other sites

 • 2 weeks later...
 • Administrators

Trza zrobić selekcję, bo liczą się tylko okonie ???

IMG_20220602_192624.jpg

Link to comment
Share on other sites

 • Administrators

Poległem. Blank. Dwa lata temu gdy liczyły się szczupaki (ten sam organizator) to byłem czwarty, a tak lampa słoneczna , wschodni wiatr nie dały ryb, praktycznie okonie nie żerowały... Aby liczyć się w stawce wg mnie trzeba było łowić na paprochy i boczny trok. Ponieważ była to impreza towarzyska, nie spiąłem pośladków i bawiłem się dobrze też bez wyniku. Życie, wnioski są, ale pytanie czy ja chcę dłubać koniecznie aby cokolwiek wydłubać?

IMG_20220605_065136.jpg

Link to comment
Share on other sites

13 godzin temu, Grendziu napisał:

Poległem. Blank. Dwa lata temu gdy liczyły się szczupaki (ten sam organizator) to byłem czwarty, a tak lampa słoneczna , wschodni wiatr nie dały ryb, praktycznie okonie nie żerowały... Aby liczyć się w stawce wg mnie trzeba było łowić na paprochy i boczny trok. Ponieważ była to impreza towarzyska, nie spiąłem pośladków i bawiłem się dobrze też bez wyniku. Życie, wnioski są, ale pytanie czy ja chcę dłubać koniecznie aby cokolwiek wydłubać?

IMG_20220605_065136.jpg

dramat

Link to comment
Share on other sites

 • Administrators
59 minut temu, christhof70 napisał:

dramat

Dlaczego dramat?

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 Share

×
×
 • Create New...