Skocz do zawartości

Strona dlaRyb.pl wykorzystuje pliki cookie. Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookies w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego portalu. Więcej informacji

Grendziu
Grendziu

Łowisko Fundacji "dla Ryb" - STAWY NIENAWISZCZ - Wielkopolska, powiat obornicki, gmina Rogoźno

Regulamin łowiska Fundacji "dla Ryb" w  NIENAWISZCZU

1. Łowisko Fundacji "dla Ryb" Nienawiszcz (zwane dalej Łowiskiem) jest wodą, na którym obowiązuje bezwzględny zakaz zabierania złowionych ryb, stosujemy zasadę -  No Kill. Dotyczy to wszystkich znajdujących się zbiorników - głównego oraz edukacyjnego.

2. Łowisko ma charakter spinningowo - feederowo - spławikowy. Na cyplu głównym zostały wydzielone dodatkowo dwa stanowiska karpiowe dwu osobowe ( cztery miejsca) gdzie można łowić z wywózki - pozostałem miejsca łowimy  z brzegu - zakaz wywożenia zestawów.

 2. Wędkowanie dozwolone jest po dokonaniu opłaty i uzyskaniu zezwolenia (zezwolenie imienne) i  po zapoznaniu się z regulaminem. Dokonując opłaty jednoznacznie akceptujemy regulamin łowiska.  

3. Łowisko czynne jest cały rok,  wyjątkiem jest czas zamarznięcia zbiornika (obowiązuje zakaz wędkowania spod lodu).

4. Prawo do wędkowania na łowisku "dla Ryb" STAWY NIENAWISZCZ uzyskuje każdy kto  wykupi zezwolenie wędkarskie.


Zezwolenia sprzedawane są tylko i wyłącznie po wcześniejszej rezerwacji telefonicznej pod nr tel 61-307-99-99 lub e-mail: kontakt@dlaRyb.pl .


Zezwolenie można wykupić online dokonując przelewu na konto nr 64 1020 4128 0000 1202 0123 2578,
 FUNDACJA "DLA RYB", BOGUNIEWO 45, 64-610 BOGUNIEWO.
Tytuł przelewu: Zezwolenie dnia ................ Łowisko "dla Ryb" STAWY NIENAWISZCZ. 

 

 

SPRZEDAŻ ZEZWOLEŃ W MIEJSCACH STACJONANYCH:

SKLEP WĘDKARSKI SZYMEK
UL. WIELKA POZNAŃSKA 22; 64-610 ROGOŹNO
TEL. 607-199-510

SKLEP WĘDKARSKI U KASI
UL. KARDYNAŁA WYSZYŃSKIEGO 14; 64-610 ROGOŹNO;

SKLEP WĘDKARSKI LESZCZ
ul. KOCHANOWSKIEGO 33, 64-610 ROGOŹNO;

SKLEPY ZOOLOGICZNO WĘDKARSKIE MEDUZA.EU W OBORNIKACH
UL SZARYCH SZEREGÓW 4 i UL. KSIĘDZA SZYMAŃSKIEGO 18; 64-600 OBORNIKI;

SKLEP WĘDKARSKI E-RYBKA.PL
UL. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH 36; 64-500 SZAMOTUŁY;

SKLEP WĘDKARSKI ZŁOTY HAK

UL.  GDYŃSKA 24, 62-004 CZERWONAK;

SKLEP SPOŻYWCZO/WĘDKARSKI W NIENAWISZCZU - PRZY PLAŻY;
 

Wędkowanie dozwolone jest przez całą dobę.
Wędkowanie dozwolone jest wyłącznie na dwóch akwenach Łowiska "dla Ryb" stawy Nienawiszcz.
Do wędkowania przeznaczono stawy o nazwach: Łowisko Główne oraz Łowisko Edukacyjne.

 

Opłaty za ŁOWISKO GŁÓWNE  (pow.10,7 ha) wynosi:


I. Połów za dwie wędki z brzegu za dzień 30 zł - od świtu do zmierzchu.
II. Połów za dobę liczoną od godziny 12tej jednego dnia do 12tej następnego 40 zł - rezerwacja na wydzielonych miejscach na łowiskach po nr.
III. Spinning z łodzi 35 zł - tylko w dzień, po wcześniej rezerwacji łowiska i informacji w jakich sektorach wody można się poruszać.
IV. Opłata za użyczenie łódki 15 zł/doba osoba.
VI. Osoba towarzysząca - bez wędki 10 zł/doba osoba. 
V. Zezwolenie VIP całoroczne - z brzegu 500zł/osoba do 30 marca danego roku, po 39 marca 700zł. Ilość zezwoleń ograniczona (maksymalnie 10-15) zezwolenie może uzyskać osoba zaufana po wcześniejszej weryfikacji przez zarząd Fundacji "dla Ryb". 


Opłata za łowisku EDUKACYJNE (pow. 0,98 ha) wynosi:

I. Opłata za dzień (trening dorosłych) 20 zł - jedna wędka z brzegu.
II. Opłata za dzień dla dziecka od lat 6ciu pod opieką pełnoletniego opiekuna - 15 zł łącznie za dwie osoby - każda z osób może łowić tylko na jedną wędkę.

Od roku 2018 obowiązuję wypełnienie rejestru ryb, który dodatkowo można pobrać w skrzynce na listy przy kontenerze. Prawidłowo wypełnione rejestry są bazą do badań przy zbiorniku w Nienawiszczu. Osoby, które prawidłowo będą je wypełniać, mogą w przyszłości liczyć na różne nieopisane w regulaminie bonusy ustalane na bieżąco z zarządem Fundacji "dla Ryb".

5. Wykupione zezwolenie umożliwia połów na 2 wędki z brzegu lub jedną z łodzi na spinning - w zależności od dokonanej opłaty. Kupujący zezwolenie na wędkowanie wyraża zgodę, na ewentualne dokonanie przez właściciela oraz opiekunów łowiska, kontroli środka transportu i rzeczy osobistych. Wszelkie naruszenia regulaminu lub kradzież ryb, będą skutkować karami lub wezwaniem Policji.

Wędkarz zobowiązany jest do:

a) posiadania przy sobie  i w trakcie wędkowania stosownego zezwolenia na połów ryb na łowiskach "dla Ryb" Stawy Nienawiszcz, a w szczególności wydruk, dowód wpłaty w przypadku wpłaty bezpośrednio na konto Fundacji "dla Ryb". Na terenie łowiska mogą tylko przebywać osoby posiadające zezwolenie na wędkowanie oraz osoby towarzyszące, które uiściły opłatę zgodną z aktualnym cennikiem. BRAK i połów bez zezwolenia - kara w wysokości 1000zł.

b) posiadania podbieraka, oraz zaleca stosowanie maty, haków bezzadziorowych oraz środków odkażających. 

c) przestrzegania limitu stosowanych zanęt: dopuszcza się zanęcania w ciągu doby, z zachowaniem limitu maksymalnie do 4 kg na dobę zanęty na dziennej zasiadce zanęty pochodzenia roślinnego w tym: ziaren gotowanych(od października do końca marca zakaz podoawania ziaren do wody), pellety oraz kulki proteinowe,  czy zanęty mielonej ę, oraz do 1 litra zanęty żywej pochodzenia zwierzęcego - zabrania się całkowicie wrzucania do wody niewykorzystanej zanęty do wody po łowieniu;

d) podczas wędkowania wędki muszą być pod stałym nadzorem wędkującego, nie wolno łowić więcej niż na dwie wędki przez jedną osobę, w przypadku spinningowania - pozwolenie tylko na spinning;

e) poddania się kontroli przez strażników Fundacji "dla Ryb', Państwową Straż Rybacką, Straż Ochrony Przyrody,  Policję, a także inne uprawnione organy, oraz osoby posiadające stosowne zezwolenia do kontroli na łowiskach stawy Nienawiszcz;

e) opuszczenia stanowiska wędkarskiego w przypadku organizowania zawodów wędkarskich ogłaszanych wcześniej w sposób ogólnie przyjęty;

f) Zabrania poza dwoma miejscami wywożenie zestawów ze środków pływających, zabrania się natomiast holu ryb z jednostki pływającej - wyjątkiem jest spinning z łodzi;

g) dopuszcza się karmienie i wywożenie zestawów łódkami zdalnie sterowanymi - dwa wyznaczone do tego miejsca;

h) zakazuje się wypuszczania lub wpuszczania ryb z gatunku:  Sumik karłowaty, Trawianka, Czebaczek amurski, Tołpyga pstra, Tołpyga biała;

i) niezwłocznego i delikatnego wypuszczenia ryb niewymiarowych lub złowionych w okresie ochronnym;

j) wszystkie złowione ryby należy w jak najlepszej kondycji wypuścić z powrotem do wody. Należy obchodzić się z nimi w sposób bardzo delikatny dbając o ich zdrowie i bezpieczeństwo;

k) dopuszcza się rozpalania ognia na wyznaczonych w tym celu miejscach - rozpalenie ogniska poza miejscem grozi mandatem karnym 500zł oraz zgłoszeniem incydentu do stosownych organów;

 l) dopuszcza się możliwość rozbijania namiotów w obrębie stanowiska na cyplu głównym oraz przy specjalnym zezwoleniu na pozostałych cyplach - dojazd do stanowisk tylko drogą wodną za pomocą jednostki pływającej;

m)  Fundacja "dla Ryb" nie ponosi odpowiedzialności za wypadki losowe oraz rzeczy pozostawione na łowisku przez wędkujących;

n) wędkujący oraz osoby towarzyszące biorą na siebie pełną odpowiedzialność cywilną w związku z ewentualnymi zdarzeniami losowymi zagrażającymi ich życiu lub zdrowiu, podczas pobytu na łowisku "dla Ryb" – stawy Nienawiszcz . Odpowiedzialność za osoby towarzyszące ponosi osoba, która wykupiła zezwolenie na wędkowanie. Osoby nieletnie mogą przebywać na łowisku tylko z pełnoletnim opiekunem. 
o) zakazuję się na wjazd główny samochodami - auta zostawiamy na parkingu - do wjazdu na cypel trzeba mieć stosowne zezwolenie - złamanie zakazu grozi karą w wysokości 100zł każdorazowo;

 W przypadku zauważenia łamania regulaminu fakt ten należy zgłosić opiekunowi łowiska;

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Nie dopuszcza się:

- wyjazdu z łowiska w trakcie wędkowania (w nagłych wypadkach fakt ten należy zgłosić właścicielowi),

– zaśmiecania terenu łowiska oraz parkowania samochodów poza miejscami wyznaczonymi - kara za zaśmiecanie do 500zł oraz dożywotni zakaz wędkowania na łowisku;

– samowolnego wycinania roślin (także trzcin), łamania drzew i krzewów,

– kąpieli w łowisku, wchodzenia do wody w nocy (w dzień tylko do wysokości kolan) - kara do 300zł osoba;

– płukania w łowisku naczyń i wylewania do niego nieczystości lub niezużytych napojów,

– układania złowionych ryb na piasku  oraz brania ryb pod skrzela i robienia zdjęć z rybami na stojąco,

– rozpalania ognisk, poza wyznaczonymi miejscami,

- stosowania siatek wędkarskich na Łowisku Głównym NO KILL - wyjątkiem zawody wędkarskie i stosowny regulamin,  w przypadku kontroli i skojarzenia ryb w siatce lub innych kara 100zł za każdy kg nielegalnego przechowywania ryb;

- zabierania jakichkolwiek ryb z łowiska - kara 100zł za każdy skonfiskowany kg ryb;
- łowienia na więcej niż dwie wędki przy metodzie gruntowej - każda wędka ponad regulamin to kara do 500zł oraz pozbycie zezwolenia przez wędkującego;
- łowienia na martwą lub żywą rybkę - kara za każdą wędkę 500zł;

Korzystający z łowiska odpowiada finansowo za wszelkie wyrządzone szkody w przyrodzie oraz mieniu właściciela łowiska. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego;

Złamanie powyższych zasad oraz zachowanie się niezgodne z regulaminem, powoduje natychmiastowe usunięcie z łowiska, unieważnienie zezwolenia bez zwrotu kosztów - w tym zezwolenia VIP.

Właściciel zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu w dowolnym czasie trwania. Zobowiązuję się do jak najszybszego poinformowania wędkujących.

 

 Miejsce na mapie:
https://dlaryb.pl/membermap/markers/marker/65-łowisko-no-kill-stawy-nienawiszcz-wielkopolska-powiat-obornicki/

Działania bieżące:

https://dlaryb.pl/forums/topic/1151-łowisko-dla-ryb-stawy-nienawiszcz/
 

 

Edytowano przez Grendziu

  • Like 4Wydawcą portalu dlaRyb.pl jest:

FUNDACJA "DLA RYB"
BOGUNIEWO 45, 64-610 BOGUNIEWO
Nr Konta: PKO BP 64 1020 4128 0000 1202 0123 2578
KRS: 0000613501 NIP: 6060096225 REGON: 364237131
https://dlaRyb.pl; e-mail: fundacja@dlaRyb.pl; tel.: 61 307 99 99
×

Ważne informacje

guest_terms_bar_text_value