Grendziu
Grendziu

Łowisko Fundacji "dla Ryb" - STAWY NIENAWISZCZ - Wielkopolska, powiat obornicki, gmina Rogoźno

Regulamin łowiska "dla Ryb" STAWY NIENAWISZCZ

1. Łowisko "dla Ryb" Stawy Nienawiszcz (zwane dalej Łowiskiem) jest wodą, na którym obowiązuje bezwzględny zakaz zabierania złowionych ryb, stosujemy zasadę -  No Kill -Złów i Wypuść.

 2. Wędkowanie dozwolone jest po dokonaniu opłaty i uzyskaniu zezwolenia (zezwolenie imienne) i  po zapoznaniu się z regulaminem. Dokonując opłaty jednoznacznie akceptujemy regulamin łowiska.  

3. Łowisko czynne jest od 01.03. każdego roku, lub po zejściu lodu co jest priorytetem,  na czas zamarznięcia zbiornika (obowiązuje zakaz wędkowania spod lodu).

4. Prawo do wędkowania na łowisku "dla Ryb" STAWY NIENAWISZCZ uzyskuje każdy kto posiada kartę wędkarską i wykupi zezwolenie wędkarskie.


Zezwolenia sprzedawane są tylko i wyłącznie po wcześniejszej rezerwacji telefonicznej pod nr tel 61-307-99-99 lub e-mail: kontakt@dlaRyb.pl .


Zezwolenie można wykupić online dokonując przelewu na konto nr 64 1020 4128 0000 1202 0123 2578,
 FUNDACJA "DLA RYB", BOGUNIEWO 45, 64-610 BOGUNIEWO.
Tytuł przelewu: Zezwolenie dnia ................ Łowisko "dla Ryb" STAWY NIENAWISZCZ. 

 

 

SPRZEDAŻ ZEZWOLEŃ W MIEJSCACH STACJONANYCH:

SKLEP WĘDKARSKI SZYMEK
UL. WIELKA POZNAŃSKA 22; 64-610 ROGOŹNO
TEL. 607-199-510

SKLEP WĘDKARSKI U KASI
UL. KARDYNAŁA WYSZYŃSKIEGO 14; 64-610 ROGOŹNO

SKLEPY ZOOLOGICZNO WĘDKARSKIE MEDUZA.EU W OBORNIKACH
UL SZARYCH SZEREGÓW 4 i UL. KSIĘDZA SZYMAŃSKIEGO 18; 64-600 OBORNIKI

SKLEP WĘDKARSKI E-RYBKA.PL
UL. OBORNICKA 2; 64-500 SZAMOTUŁY

SKLEP SPOŻYWCZO/WĘDKARSKI W NIENAWISZCZU - PRZY PLAŻY
 

Wędkowanie dozwolone jest przez całą dobę.
Wędkowanie dozwolone jest wyłącznie na dwóch akwenach Łowiska "dla Ryb" stawy Nienawiszcz.
Do wędkowania przeznaczono stawy o nazwach: Łowisko Główne oraz Łowisko Edukacyjne.

 

Opłaty za ŁOWISKO GŁÓWNE  (pow.10,7 ha) wynosi:


I. Połów za dwie wędki z brzegu za dzień 30 zł - od zmierzchu do świtu.
II. Połów za dobę liczoną od godziny 12tej jednego dnia do 12tej następnego 40 zł - rezerwacja na wydzielonych miejscach na łowiskach po nr.
III. Spinning z łodzi 35 zł - tylko w dzień, po wcześniej rezerwacji łowiska i informacji w jakich sektorach wody można się poruszać.
IV. Opłata za użyczenie łódki 15 zł/doba osoba.
VI. Osoba towarzysząca - bez wędki 10 zł/doba osoba. 
V. Zezwolenie VIP całoroczne - z brzegu 500zł/osoba. Ilość zezwoleń ograniczona (maksymalnie 10-15) zezwolenie może uzyskać osoba zaufana po wcześniejszej weryfikacji przez zarząd Fundacji "dla Ryb". 


Opłata za łowisku EDUKACYJNE (pow. 0,98 ha) wynosi:

I. Opłata za dzień (trening dorosłych) 20 zł - jedna wędka z brzegu.
II. Opłata za dzień dla dziecka od lat 6ciu pod opieką pełnoletniego opiekuna - 15 zł łącznie za dwie osoby - każda z osób może łowić tylko na jedną wędkę.

DLA OSÓB ZALOGOWANYCH NA PORTALU dlaRyb.pl - zdających relację LIVE na forum podczas wędkowania - przewidziany jest upust w kwocie 5 zł od każdego zezwolenia.

5. Wykupione zezwolenie umożliwia połów na 2 wędki z brzegu lub jedną z łodzi na spinning - w zależności od dokonanej opłaty. Kupujący zezwolenie na wędkowanie wyraża zgodę, na ewentualne dokonanie przez właściciela oraz opiekunów łowiska, kontroli środka transportu i rzeczy osobistych. Wszelkie naruszenia regulaminu lub kradzież ryb, będą skutkować karami lub wezwaniem Policji.

Wędkarz zobowiązany jest do:

a) posiadania przy sobie  i w trakcie wędkowania stosownego zezwolenia na połów ryb na łowiskach "dla Ryb" Stawy Nienawiszcz, a w szczególności wydruk, dowód wpłaty w przypadku wpłaty bezpośrednio na konto Fundacji "dla Ryb". Na terenie łowiska mogą tylko przebywać osoby posiadające zezwolenie na wędkowanie oraz osoby towarzyszące, które uiściły opłatę zgodną z aktualnym cennikiem.

b) posiadania podbieraka, oraz zaleca stosowanie maty, haków bezzadziorowych oraz środków odkażających. 

c) przestrzegania limitu stosowanych zanęt: dopuszcza się zanęcania w ciągu doby, z zachowaniem limitu maksymalnie do 5 kg na dobę /2 kg na dziennej zasiadce zanęty pochodzenia roślinnego w tym: ziaren gotowanych, pellety oraz kulki proteinowe,  zanęty mielonej nie więcej niż 0,5 kg na dobę, oraz do 1 litra zanęty żywej pochodzenia zwierzęcego;

d) podczas wędkowania wędki muszą być pod stałym nadzorem wędkującego, nie wolno łowić więcej niż na dwie wędki przez jedną osobę, w przypadku spinningowania - pozwolenie tylko na spinning;

e) poddania się kontroli przez strażników Fundacji "dla Ryb', Państwową Straż Rybacką, Straż Ochrony Przyrody,  Policję, a także inne uprawnione organy, oraz osoby posiadające stosowne zezwolenia do kontroli na łowiskach stawy Nienawiszcz;

e) opuszczenia stanowiska wędkarskiego w przypadku organizowania zawodów wędkarskich ogłaszanych wcześniej w sposób ogólnie przyjęty;

f) dopuszcza się zanęcanie, sondowanie i wywożenie zestawów środkami pływającymi, zabrania się natomiast holu ryb z jednostki pływającej - wyjątkiem jest spinning z łodzi;

g) dopuszcza się karmienie i wywożenie zestawów łódkami zdalnie sterowanymi;

h) zakazuje się wypuszczania lub wpuszczania ryb z gatunku:  Sumik karłowaty, Trawianka, Czebaczek amurski, Tołpyga pstra, Tołpyga biała;

i) niezwłocznego i delikatnego wypuszczenia ryb niewymiarowych lub złowionych w okresie ochronnym;

j) wszystkie złowione ryby należy w jak najlepszej kondycji wypuścić z powrotem do wody. Należy obchodzić się z nimi w sposób bardzo delikatny dbając o ich zdrowie i bezpieczeństwo;

k) dopuszcza się rozpalania ognia na wyznaczonych w tym celu miejscach; 

 l) dopuszcza się możliwość rozbijania namiotów w obrębie numeracji stanowiska. Zabrania się rozpalania ogniska w miejscach ku temu niedozwolonych. Każde rozpalenie ogniska należy wcześniej zgłosić właścicielowi;

m)  Fundacja "dla Ryb" nie ponosi odpowiedzialności za wypadki losowe oraz rzeczy pozostawione na łowisku przez wędkujących;

n) wędkujący oraz osoby towarzyszące biorą na siebie pełną odpowiedzialność cywilną w związku z ewentualnymi zdarzeniami losowymi zagrażającymi ich życiu lub zdrowiu, podczas pobytu na łowisku "dla Ryb" – stawy Nienawiszcz . Odpowiedzialność za osoby towarzyszące ponosi osoba, która wykupiła zezwolenie na wędkowanie. Osoby nieletnie mogą przebywać na łowisku tylko z pełnoletnim opiekunem. 
o) na stanowiskach karpiowych wokoło wyspy można wywozić, rzucać zestawy na wprost wyspy na dowolną odległość.

 W przypadku zauważenia łamania regulaminu fakt ten należy zgłosić opiekunowi łowiska;

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Nie dopuszcza się:

- wyjazdu z łowiska w trakcie wędkowania (w nagłych wypadkach fakt ten należy zgłosić właścicielowi),

– zaśmiecania terenu łowiska oraz parkowania samochodów poza miejscami wyznaczonymi,

– samowolnego wycinania roślin (także trzcin), łamania drzew i krzewów,

– kąpieli w łowisku, wchodzenia do wody w nocy (w dzień tylko do wysokości kolan),

– płukania w łowisku naczyń i wylewania do niego nieczystości lub niezużytych napojów,

– układania złowionych ryb na piasku lub trawie oraz brania ryb pod skrzela i robienia zdjęć z rybami na stojąco,

– rozpalania ognisk, poza wyznaczonymi miejscami,

- stosowania siatek wędkarskich na Łowisku Głównym NO KILL,

- zabierania jakichkolwiek ryb z łowiska,

Korzystający z łowiska odpowiada finansowo za wszelkie wyrządzone szkody w przyrodzie oraz mieniu właściciela łowiska. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego;

Złamanie powyższych zasad oraz zachowanie się niezgodne z regulaminem, powoduje natychmiastowe usunięcie z łowiska, unieważnienie zezwolenia bez zwrotu kosztów.

Właściciel zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu w dowolnym czasie trwania. Zobowiązuję się do jak najszybszego poinformowania wędkujących.

 

 Miejsce na mapie:
https://dlaryb.pl/membermap/markers/marker/65-łowisko-no-kill-stawy-nienawiszcz-wielkopolska-powiat-obornicki/

Działania bieżące:

https://dlaryb.pl/forums/topic/1151-łowisko-dla-ryb-stawy-nienawiszcz/
 

 

Edytowano przez Grendziu

3 osoby lubią to
Wydawcą portalu dlaRyb.pl jest:

FUNDACJA "DLA RYB"
BOGUNIEWO 45, 64-610 BOGUNIEWO
Nr Konta: PKO BP 64 1020 4128 0000 1202 0123 2578
KRS: 0000613501 NIP: 6060096225 REGON: 364237131
https://dlaRyb.pl; e-mail: fundacja@dlaRyb.pl; tel.: 61 307 99 99