Jump to content
Grendziu
Grendziu

Cele fundacji "dla Ryb"

1. Zarządzania i wspierania w zarządzaniu wybranymi wodami śródlądowymi.

2.   Wspierania nowoczesnego wędkarstwa i zasad z nim związanych.

3. Gospodarowania zasobami wodnymi i rybostanem w wybranych zbiornikach śródlądowych.

4. Edukacji ekologiczno-przyrodnicza w zakresie korzystania z ekosystemów wodnych.

5. Propagowaniu świadomego, zrównoważonego i etycznego wędkarstwa na wodach śródlądowych.

6. Działań związane z ochroną przyrody zarówno w obrębie ekosystemów wodnych jak i terenów z nimi związanych.

7. Tworzenia, użytkowania i promocji akwenów wodnych i łowisk, w których prowadzone będą modelowe sposoby gospodarowania wodami i rybostanem wraz ze szkoleniami w przedmiotowym zakresie.

8. Organizowaniem imprez sportowych  lub całościowych Eventów dla wędkujących we własnym zakresie lub na zlecenie.

9. Organizowanie łowisk i miejsc dla osób niepełnosprawnych.

logo-dlaRyb_białe tło.png

Edited by Quba


  • Upcoming Events

    No upcoming events found


×
×
  • Create New...