Jump to content

Debata otwarta nad regulaminem w Nienawiszczu


Grendziu
 Share

Recommended Posts

  • Administrators

Trochę zaktualizowałem regulamin, ale z chęcią bym dodał coś jeszcze. Nie podnosimy stawek, poza VIP-em po 15 marca na ten rok, ale unowocześnić regulamin by się przydało. Tym bardziej, że prośbę @Kotwic przygotowuję nowy dowód wpłaty wraz z rejestrem połowu ryb :icon_arrow1:Myślę także, aby wprowadzić kary, za łamanie regulaminu i to takie z najwyższej półki, ale obawiam się, że może to spłoszyć także niektóre osoby do łowienia.
Poniżej treść.

 

Regulamin łowiska "dla Ryb" STAWY NIENAWISZCZ

1. Łowisko "dla Ryb" Stawy Nienawiszcz (zwane dalej Łowiskiem) jest wodą, na którym obowiązuje bezwzględny zakaz zabierania złowionych ryb, stosujemy zasadę -  No Kill.

 2. Wędkowanie dozwolone jest po dokonaniu opłaty i uzyskaniu zezwolenia (zezwolenie imienne) i  po zapoznaniu się z regulaminem. Dokonując opłaty jednoznacznie akceptujemy regulamin łowiska.  

3. Łowisko czynne jest cały rok,  wyjątkiem jest czas zamarznięcia zbiornika (obowiązuje zakaz wędkowania spod lodu).

4. Prawo do wędkowania na łowisku "dla Ryb" STAWY NIENAWISZCZ uzyskuje każdy kto  wykupi zezwolenie wędkarskie.


Zezwolenia sprzedawane są tylko i wyłącznie po wcześniejszej rezerwacji telefonicznej pod nr tel 61-307-99-99 lub e-mail: kontakt@dlaRyb.pl .


Zezwolenie można wykupić online dokonując przelewu na konto nr 64 1020 4128 0000 1202 0123 2578,
 FUNDACJA "DLA RYB", BOGUNIEWO 45, 64-610 BOGUNIEWO.
Tytuł przelewu: Zezwolenie dnia ................ Łowisko "dla Ryb" STAWY NIENAWISZCZ. 

 

 

SPRZEDAŻ ZEZWOLEŃ W MIEJSCACH STACJONANYCH:

SKLEP WĘDKARSKI SZYMEK
UL. WIELKA POZNAŃSKA 22; 64-610 ROGOŹNO
TEL. 607-199-510

SKLEP WĘDKARSKI U KASI
UL. KARDYNAŁA WYSZYŃSKIEGO 14; 64-610 ROGOŹNO

SKLEPY ZOOLOGICZNO WĘDKARSKIE MEDUZA.EU W OBORNIKACH
UL SZARYCH SZEREGÓW 4 i UL. KSIĘDZA SZYMAŃSKIEGO 18; 64-600 OBORNIKI

SKLEP WĘDKARSKI E-RYBKA.PL
UL. OBORNICKA 2; 64-500 SZAMOTUŁY

SKLEP SPOŻYWCZO/WĘDKARSKI W NIENAWISZCZU - PRZY PLAŻY
 

Wędkowanie dozwolone jest przez całą dobę.
Wędkowanie dozwolone jest wyłącznie na dwóch akwenach Łowiska "dla Ryb" stawy Nienawiszcz.
Do wędkowania przeznaczono stawy o nazwach: Łowisko Główne oraz Łowisko Edukacyjne.

 

Opłaty za ŁOWISKO GŁÓWNE  (pow.10,7 ha) wynosi:


I. Połów za dwie wędki z brzegu za dzień 30 zł - od świtu do zmierzchu.
II. Połów za dobę liczoną od godziny 12tej jednego dnia do 12tej następnego 40 zł - rezerwacja na wydzielonych miejscach na łowiskach po nr.
III. Spinning z łodzi 35 zł - tylko w dzień, po wcześniej rezerwacji łowiska i informacji w jakich sektorach wody można się poruszać.
IV. Opłata za użyczenie łódki 15 zł/doba osoba.
VI. Osoba towarzysząca - bez wędki 10 zł/doba osoba. 
V. Zezwolenie VIP całoroczne - z brzegu 500zł/osoba do 15 marca danego roku, po 15 marca 700zł. Ilość zezwoleń ograniczona (maksymalnie 10-15) zezwolenie może uzyskać osoba zaufana po wcześniejszej weryfikacji przez zarząd Fundacji "dla Ryb". 


Opłata za łowisku EDUKACYJNE (pow. 0,98 ha) wynosi:

I. Opłata za dzień (trening dorosłych) 20 zł - jedna wędka z brzegu.
II. Opłata za dzień dla dziecka od lat 6ciu pod opieką pełnoletniego opiekuna - 15 zł łącznie za dwie osoby - każda z osób może łowić tylko na jedną wędkę.

Od roku 2018 obowiązuję wypełnienie rejestru ryb, który dodatkowo można pobrać w skrzynce na listy przy kontenerze. Prawidłowo wypełnione rejestry są bazą do badań przy zbiorniku w Nienawiszczu. Osoby, które prawidłowo będą je wypełniać, mogą w przyszłości liczyć na różne nieopisane w regulaminie bonusy ustalane na bieżąco z zarządem Fundacji "dla Ryb".

5. Wykupione zezwolenie umożliwia połów na 2 wędki z brzegu lub jedną z łodzi na spinning - w zależności od dokonanej opłaty. Kupujący zezwolenie na wędkowanie wyraża zgodę, na ewentualne dokonanie przez właściciela oraz opiekunów łowiska, kontroli środka transportu i rzeczy osobistych. Wszelkie naruszenia regulaminu lub kradzież ryb, będą skutkować karami lub wezwaniem Policji.

Wędkarz zobowiązany jest do:

a) posiadania przy sobie  i w trakcie wędkowania stosownego zezwolenia na połów ryb na łowiskach "dla Ryb" Stawy Nienawiszcz, a w szczególności wydruk, dowód wpłaty w przypadku wpłaty bezpośrednio na konto Fundacji "dla Ryb". Na terenie łowiska mogą tylko przebywać osoby posiadające zezwolenie na wędkowanie oraz osoby towarzyszące, które uiściły opłatę zgodną z aktualnym cennikiem.

b) posiadania podbieraka, oraz zaleca stosowanie maty, haków bezzadziorowych oraz środków odkażających. 

c) przestrzegania limitu stosowanych zanęt: dopuszcza się zanęcania w ciągu doby, z zachowaniem limitu maksymalnie do 5 kg na dobę /2 kg na dziennej zasiadce zanęty pochodzenia roślinnego w tym: ziaren gotowanych(od października do końca marca zakaz podoawania ziaren do wody), pellety oraz kulki proteinowe,  zanęty mielonej nie więcej niż 0,5 kg na dobę, oraz do 1 litra zanęty żywej pochodzenia zwierzęcego;

d) podczas wędkowania wędki muszą być pod stałym nadzorem wędkującego, nie wolno łowić więcej niż na dwie wędki przez jedną osobę, w przypadku spinningowania - pozwolenie tylko na spinning;

e) poddania się kontroli przez strażników Fundacji "dla Ryb', Państwową Straż Rybacką, Straż Ochrony Przyrody,  Policję, a także inne uprawnione organy, oraz osoby posiadające stosowne zezwolenia do kontroli na łowiskach stawy Nienawiszcz;

e) opuszczenia stanowiska wędkarskiego w przypadku organizowania zawodów wędkarskich ogłaszanych wcześniej w sposób ogólnie przyjęty;

f) dopuszcza się zanęcanie, sondowanie i wywożenie zestawów środkami pływającymi, zabrania się natomiast holu ryb z jednostki pływającej - wyjątkiem jest spinning z łodzi;

g) dopuszcza się karmienie i wywożenie zestawów łódkami zdalnie sterowanymi;

h) zakazuje się wypuszczania lub wpuszczania ryb z gatunku:  Sumik karłowaty, Trawianka, Czebaczek amurski, Tołpyga pstra, Tołpyga biała;

i) niezwłocznego i delikatnego wypuszczenia ryb niewymiarowych lub złowionych w okresie ochronnym;

j) wszystkie złowione ryby należy w jak najlepszej kondycji wypuścić z powrotem do wody. Należy obchodzić się z nimi w sposób bardzo delikatny dbając o ich zdrowie i bezpieczeństwo;

k) dopuszcza się rozpalania ognia na wyznaczonych w tym celu miejscach; 

 l) dopuszcza się możliwość rozbijania namiotów w obrębie stanowiska na cyplu głównym. Zabrania się rozpalania ogniska w miejscach ku temu niedozwolonych. Każde rozpalenie ogniska należy wcześniej zgłosić właścicielowi;

m)  Fundacja "dla Ryb" nie ponosi odpowiedzialności za wypadki losowe oraz rzeczy pozostawione na łowisku przez wędkujących;

n) wędkujący oraz osoby towarzyszące biorą na siebie pełną odpowiedzialność cywilną w związku z ewentualnymi zdarzeniami losowymi zagrażającymi ich życiu lub zdrowiu, podczas pobytu na łowisku "dla Ryb" – stawy Nienawiszcz . Odpowiedzialność za osoby towarzyszące ponosi osoba, która wykupiła zezwolenie na wędkowanie. Osoby nieletnie mogą przebywać na łowisku tylko z pełnoletnim opiekunem. 
o) na stanowiskach karpiowych wokoło wyspy można wywozić, rzucać zestawy na wprost wyspy na dowolną odległość.

 W przypadku zauważenia łamania regulaminu fakt ten należy zgłosić opiekunowi łowiska;

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Nie dopuszcza się:

- wyjazdu z łowiska w trakcie wędkowania (w nagłych wypadkach fakt ten należy zgłosić właścicielowi),

– zaśmiecania terenu łowiska oraz parkowania samochodów poza miejscami wyznaczonymi,

– samowolnego wycinania roślin (także trzcin), łamania drzew i krzewów,

– kąpieli w łowisku, wchodzenia do wody w nocy (w dzień tylko do wysokości kolan),

– płukania w łowisku naczyń i wylewania do niego nieczystości lub niezużytych napojów,

– układania złowionych ryb na piasku  oraz brania ryb pod skrzela i robienia zdjęć z rybami na stojąco,

– rozpalania ognisk, poza wyznaczonymi miejscami,

- stosowania siatek wędkarskich na Łowisku Głównym NO KILL,

- zabierania jakichkolwiek ryb z łowiska,

Korzystający z łowiska odpowiada finansowo za wszelkie wyrządzone szkody w przyrodzie oraz mieniu właściciela łowiska. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego;

Złamanie powyższych zasad oraz zachowanie się niezgodne z regulaminem, powoduje natychmiastowe usunięcie z łowiska, unieważnienie zezwolenia bez zwrotu kosztów.

Właściciel zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu w dowolnym czasie trwania. Zobowiązuję się do jak najszybszego poinformowania wędkujących.

 

 Miejsce na mapie:
https://dlaryb.pl/membermap/markers/marker/65-łowisko-no-kill-stawy-nienawiszcz-wielkopolska-powiat-obornicki/

Działania bieżące:

https://dlaryb.pl/forums/topic/1151-łowisko-dla-ryb-stawy-nienawiszcz/

 

Link to comment
Share on other sites

13 minut temu, ArekH napisał:

Darku, może nie doczytałem, ale warto coś skrobnąć o wjeździe autami nad samą wodę. 

Racja, plus to, że mamy parking?

Link to comment
Share on other sites

5 godzin temu, Grendziu napisał:

c) przestrzegania limitu stosowanych zanęt: dopuszcza się zanęcania w ciągu doby, z zachowaniem limitu maksymalnie do 5 kg na dobę /2 kg na dziennej zasiadce zanęty pochodzenia roślinnego w tym: ziaren gotowanych(od października do końca marca zakaz podoawania ziaren do wody), pellety oraz kulki proteinowe,  zanęty mielonej nie więcej niż 0,5 kg na dobę, oraz do 1 litra zanęty żywej pochodzenia zwierzęcego;

Darku drogi.

Uważam, że to zbyt restrykcyjne.

Nie wyobrażam sobie łowiąc na dwie wędki zużyć tylko 0,5kg zanęty w ciągu doby.

Jeśli łowię dajmy na to na "methodę"( a nie zużywa się tam wcale dużo zanęty) to mimo wszystko przy stosunkowo częstym przerzucaniu zestawu, aby zużyć tak mało miksu.

Może samych mikropelletów, ale zanęta? Nie wydaje mi się. Nie w ciągu doby.

Łowiąc na tradycyjny koszyk idzie jej jeszcze więcej.

Krótkie wypady 4-5 godz. Ok.

Pobyt nad wodą i dajmy na to 12 lub więcej godzin wędkowania? Czarno to widzę.

Rozumiem intencje, ale to bardzo surowe zasady.

Ogólnie to dla mnie zawile napisane. Co zatem oznacza limit 5kg ?

 

Ps. Jeśli mam rozumieć 5kg - jako ziarna, pellety i kulki proteinowe, to w przypadku "karpiowania", gdzie zestaw wygląda tak - ciężarek + przynęta (ew. z dodatkiem małej torebki PVA)i jest stosunkowo rzadko przerzucany, to taki wariant rozumiem, jestem w stanie sobie wyobrazić.

Natomiast 0,5kg zanęty do methody ( a przecież to drobna sypka zanęta) i przy specyfice aktywnego łowienia ? to do mnie nie trafia.

Łowienie na tradycyjne koszyki - sytuacja jak wyżej.

Edited by Tench_fan
  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

@Grendziu wpis Radka jest wart uwagi. Prosiłeś o dyskusję, więc musimy się odnieść do sensownego wpisu. Może jakaś zamiana w limicie 5kg będzie dopuszczalna? Jest tam na tyle drobnicy, że wymiecie każdą spożywkę w rozsądnej ilości. 

Link to comment
Share on other sites

  • Administrators
1 minutę temu, ArekH napisał:

@Grendziu wpis Radka jest wart uwagi. Prosiłeś o dyskusję, więc musimy się odnieść do sensownego wpisu. Może jakaś zamiana w limicie 5kg będzie dopuszczalna? Jest tam na tyle drobnicy, że wymiecie każdą spożywkę w rozsądnej ilości. 

Tak, wpis Radka jest ok i pokazuję błędy w regulaminie. Zmienimy jak najbardziej.

Na razie czekam także na inne propozycje. Robię coś innego aktualnie dlatego się nie odniosłem. Przepraszam.

Nowością na łowisku ma być skrzynka na listy modułowa. Gdzie osoby które będą nad wodą będą mogły same sobie wypisać zezwolenie oraz zapłacić za to. Minimum raz dziennie ktoś z trójki @Marcel, @Grendziu, @Kubik w gorącym sezonie będzie podjeżdżać nad wodę i kontrolować, stąd chciałbym wprowadzić zmiany i kary. Kary wg mnie powinny być bardzo wysokie, ze względu na to aby były ostrzeżeniem, że nie wolno ich łamać, nie chcę przegiąć właśnie aby nie odstraszyć, bo ja bym walił od razu z ostrej rury :P

Link to comment
Share on other sites

Tak jak pisałem rozumiem intencje.

Kierujesz się spojrzeniem ekologicznym i "walenie wielkich ilości zanęt nie służy żadnej wodzie.

Rozumiem tu że ziarno jest tu lepsze, powinno zostać wyjedzone przez ryby.

Ale czy kulki proteinowe, pellety w rozmiarze zanętowym są dużo lepsze od zanęty sypkiej ( obojętnie czy "cukierniczej" czy na mączkach rybnych )

Nie jestem specem od składu, ale Nienawiszcz jest aż stworzony pod łowienie na"methodfeeder" .

Gdy przyjadę dajmy na to na dobę ( 24 godziny) nie chcę się bać że łamię regulamin łowiska starając się łowić aktywnie na metodę, która sprawia dużą frajdę i daje szansę na  fajne wyniki.

Sam udowodniłeś @Grendziu, że jest tam ryba i to fajna i jest szansa pięknie połowić.

Spławik, spławikiem - zawsze mogę połowić na bata, na spławik zanęcić ziarnem i nie wykorzystam limitu na ziarno.

Ale gdy zechcę połowić na feeder, chciałbym tam powędkować bez stresu.

Edited by Tench_fan
Link to comment
Share on other sites

Fajnie że dyskutujemy i nie zdążyłem przeczytać powyższych wpisów, więc niejako zdublowałem, powieliłem swoje spostrzeżenia.

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 Share

×
×
  • Create New...