Jump to content

Regulamin połowu ryb - optymalizacja


Grendziu
 Share

Recommended Posts

  • Administrators

Każdy z Nas wyobraża sobie taką wodę, na której ryby będą jak będziemy machać wędką :)
Na każdej wodzie powinny obowiązywać jakieś reguły, wiadomo, że każda woda jest inna, ale może warto coś takie zbudować, co da podstawę do modyfikacji. 
Wiem, że tyle ile ludzi tyle zdań, ale może warto wirtualnie się pobawić :) Na jednym łowisku będą pomosty na innym nie itd.itp.

Aby zbudować takie łowisko potrzebny jest regulamin. Poniżej podaje przykład, regulamin łowiska, na którym łowię codziennie, przerobiłem go trochę pod siebie:


Regulamin amatorskiego połowu ryb na jeziorze XYZ 

1. Prawo do wędkowania na jeziorze XYZ uzyskuje każdy posiadający aktualną kartę wędkarską po opłaceniu stosownego zezwolenia. 

 

2.Prawo do samodzielnego wędkowania mają osoby, które ukończyły 14 lat; młodzież do lat 14 może wędkować wyłącznie pod opieką osoby pełnoletniej posiadającej kartę wędkarską. 
 

3.Wędkowanie dozwolone jest przez całą dobę z brzegu jeziora oraz kładki wędkarskiej. 
 

4. Obowiązuje całkowity zakaz połowów z pontonów, łowiectwa podwodnego (kusze) oraz innego sprzętu, zgodnie z ustawą z dnia 27 września 1996 roku (Dz. U. Nr 128, poz. 602) 

5. Obowiązuje zakaz połowu z kładek przez osoby nie posiadające stosownego zezwolenie i opłaty. 

6. Każdy użytkownik kładki wędkarskiej wnosi opłatę i ponosi odpowiedzialność za stan techniczny i sanitarny kładki i jej otoczenia. 
Kładki nie opłacone i nieoznakowane lub zbudowane w innym miejscu – niezgodnie z zaznaczonym miejscem na mapie jeziora, nadmiernie zniszczone i stanowiące zagrożenie dla użytkowników będą rozbierane budowanie kładek niezgodnie z przepisami, bez rejestracji i bez zgody Fundacji będzie traktowane jako wykroczenie. 

7. Wędkowanie pod lodem: 
Do połowu pod lodem wolno używać 2 wędki z zakazem używania żywca 
Otwory lodowe nie mogą mieć więcej niż 20 cm średnicy, a ich odległość jeden od drugiego musi być większa niż dwa metry 

 

8. Wędkowanie z łodzi: 

Z łodzi dozwolone jest tylko łowienie ryb drapieżnych od 1 maja do 30 listopada. Łowiący z łodzi ma nakaz wypuścić jak najszybciej rybę do wody w myśl zasady C&R. 
Na każde łowienie z łodzi należy uzyskać specjalną zgodę adminstracji. 
Wędkowanie z łodzi dozwolone jest tylko w porze dziennej. 
Łódź powinna być zarejestrowana i posiadać boczne numery rejestracyjne oraz być wyposażona w sprzęt ratunkowy. 
Korzystający z łodzi ma obowiązek omijać stanowiska zajęte przez wędkarzy, jednorazowo na jeziorze może przebywać ..... łodzi. 
Kolejność wędkujących uznaję się od momentu wejścia na wodę, lecz nie wcześniej niż godzinę po świcie. 

9.Obowiązki wędkarza na łowisku: 
a) wędkarza obowiązuje regulamin wędkowania sprzedawany wraz z zezwoleniem;
b) limity dziennego połowu ryb to 2kg ryb pochodzenia karpiowatego w siatce; 
c) dopuszcza się zanęcania w ciągu doby maksymalnie do 2 kg zanęty pochodzenia roślinnego w tym różnego rodzaju sypkiego, jak gotowa mielona zanęta czy pellety oraz kulki proteinowe. oraz do 1 litra zanęty żywej pochodzenia zwierzęcego; 
d) okresy oraz wymiary ochronne ryb oraz inne zarządzenia wydawane przez Fundację dotyczące połowu ryb na jeziorzeXYZ; 
e) podstawowym obowiązkiem jest dbanie o środowisko, nie niszczenie roślinności, utrzymywanie czystości na łowisku i wokół niego; 
w czasie wędkowania wędkarz musi posiadać przy sobie kartę wędkarską, stosowne zezwolenie na połów ryb na jeziorze XYZ, miarkę do mierzenia złowionych ryb oraz przyrząd do wyjmowania haczyka z pyszczka ryby, matę do odhaczania ryb; 
f) podczas wędkowania wędki muszą być pod stałym nadzorem wędkującego;  
h) złowione ryby będące pod ochroną oraz ryby niewymiarowe a także ponadwymiarowe (powyżej 5 kg) muszą być bezwzględnie wpuszczone do jeziora; 
i) obowiązuje całkowity zakaz połowu ryb na tarlisku (jeśli takie istnieją muszą być oznaczone tablicą); 
j) wędkarz ma obowiązek poddania się kontroli przez Państwową Straż Rybacką, Straż Ochrony Przyrody, Policję oraz osoby posiadające stosowne zezwolenia do kontroli na jeziorze XYZ; 
k) obowiązkiem wędkarza jest opuszczenie stanowiska wędkarskiego w przypadku organizowania zawodów wędkarskich ogłaszanych wcześniej w sposób ogólnie przyjęty; 
l)obowiązuje zakaz wywozu zanęt lub przynęt łodziami lub innym sprzętem pływającym z wyłączeniem sprzętu zdalnie sterowanego; 
ł) na łowisku panuję zasada Złów i Wypuść dla wszystkich drapieżników za wyjątkiem suma; 

Naruszenie postanowień niniejszego regulaminu, zasad amatorskiego połowu ryb, zakłócanie porządku nad jeziorem oraz inne wykroczenia mogą skutkować odebraniem zezwolenia oraz karami wg.......

Link to comment
Share on other sites

Bardzo dobry regulamin.

Z mojej strony tylko drobne uwagi:

- ograniczenie ilości zanęt do 1kg masy suchej 1,5 kg masy mokrej), oraz maksymalnie (dodatkowo) 1kg zanęty w postaci zwierzęcej (białe robaki, dżdżownice, ochotka itp) z wykluczeniem substytutów jak: suszona krew, mączka kostna itp.

Link to comment
Share on other sites

  • Administrators
1 godzinę temu, Kotwic napisał:

Bardzo dobry regulamin.

Z mojej strony tylko drobne uwagi:

- ograniczenie ilości zanęt do 1kg masy suchej 1,5 kg masy mokrej), oraz maksymalnie (dodatkowo) 1kg zanęty w postaci zwierzęcej (białe robaki, dżdżownice, ochotka itp) z wykluczeniem substytutów jak: suszona krew, mączka kostna itp.

No właśnie co z tymi substytutami. Jaki to ma ujemny wpływ na wodę?

A koncentraty, dipy wędkarskie?

Jak wymagać od karpiarza, feederowca czy wyczynowca aby ograniczył na wodzie ilość i poszedł w jakość podanych zanęt?

Link to comment
Share on other sites

Z mojego punktu widzenia, nie ma litości dla celu, pomysłu, metody.

Wprowadzamy zakaz nęcenia w ilości większej niż 1kg masy suchej zanęty(dopuszczalne 1,5 kg masy mokrej zanęty) i to ustala zasady.

Opcjonalnie (zależy od łowiska i regulaminu) dopuszczalne będzie użycie dodatków zwierzęcych w ilości: nie więcej niż 1kg/dziennie, przy czym konieczne jest respektowanie pozostałych  zapisów regulaminu.

Link to comment
Share on other sites

  • Administrators

Trochę mało tych argumentów Panie Kotwic... Może rozpocznę nowy wątek o nęceniu i jego wpływie na stan wody?

Przecież tak naprawdę, wiele czynników zależy od tego ile ryba może zjeść pokarmu np. ilość ryb, wielkość ryby i jej wiek, temperatura wody, kaloryczność pokarmu (ile jest białka a ile węglowodanów) itd itp. Dodając chociażby sól w zanęcie, czy konopie, pobudzamy ryby do szybszego trawienia. Rozumiem, że czym więcej ryb spokojnego żeru, to gorzej dla wody, ale z drugiej strony jest większy przyrost ichtiomasy...

Co z tą mączką? Halibut, Fish Mix albo taki zestaw gotowy jak Red Krill z Dynamite Baits... Czy to jest aż takie złe? Uważam, że lepsze niż kukurydza, pszenica i inne pęczaki, ale mogę się mylić...

Link to comment
Share on other sites

  • 9 months later...
  • Administrators
Dnia 8.11.2015 o 21:54, Kotwic napisał:

Z mojego punktu widzenia, nie ma litości dla celu, pomysłu, metody.

Wprowadzamy zakaz nęcenia w ilości większej niż 1kg masy suchej zanęty(dopuszczalne 1,5 kg masy mokrej zanęty) i to ustala zasady.

Opcjonalnie (zależy od łowiska i regulaminu) dopuszczalne będzie użycie dodatków zwierzęcych w ilości: nie więcej niż 1kg/dziennie, przy czym konieczne jest respektowanie pozostałych  zapisów regulaminu.

Halo tu ziemia, ważny wątek nam uciekł, trochę go odświeżam :P

Link to comment
Share on other sites

  • 11 months later...

Trochę tak przekornie wrzucam tą informację, ale jest ona ważna przy ustanawianiu aktualnego regulaminu połowu ryb.

Niedawno ogłoszono nowe rozporządzenie dotyczące połowu ryb, a nim kilka zmian.
Zmian może i niewiele, ale dotyczą one terminów związanych z ochroną ryb, co bezpośrednio wpłynie na zasady połowu: suma, szczupaka i węgorza.

Oto źródło:
Dziennik Ustaw rozp. o połowie ryb

Warszawa, dnia 8 sierpnia 2017 r.
Poz. 1510

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA GOSPODARKI MORSKIEJ I ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ 1)
z dnia 24 lipca 2017 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie połowu ryb oraz warunków chowu, hodowli i połowu innych organizmów żyjących w wodzie

            Na podstawie art. 2 ust. 2 i art. 21 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 652 oraz z 2017 r. poz. 60) zarządza się, co następuje:

            § 1. W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 listopada 2001 r. w sprawie połowu ryb oraz warunków chowu, hodowli i połowu innych organizmów żyjących w wodzie (Dz. U. poz. 1559, z 2003 r. poz. 160, z 2009 r. poz. 780, z 2010 r. poz. 654 oraz z 2011 r. poz. 842) w § 7 w ust. 1:

1)         pkt 11 i 12 otrzymują brzmienie:

                        „11) suma (Silurus glanis L.) – od dnia 1 stycznia do dnia 31 maja,
                        12) szczupaka (Esox lucius L.) – od dnia 1 stycznia do dnia 30 kwietnia,”;

2)         pkt 15a otrzymuje brzmienie:
                        „15a) węgorza (Anguilla anguilla L.) – od dnia 1 grudnia do dnia 31 marca,”.

            § 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej: M. Gróbarczyk

1) Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej kieruje działem administracji rządowej – rybołówstwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej (Dz. U. poz. 1909 i 2091).

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 Share

×
×
  • Create New...