Jump to content

Kotwic
 Share

Recommended Posts

Ostatnio wywiązała się burzliwa dyskusja na forum SiG: http://splawikigrunt.pl/forum/index.php?topic=10347.0


            Od razu wyjaśniam czemu piszę akurat tutaj, zamiast w wątku na forum SiG. Jakiś czas temu zostałem pozbawiony możliwości swobodnego pisania na forum SiG, ze względu na to, że zastosowano ograniczenia wobec mnie przypominające „cenzurę profilaktyczną”. Decyzją administratora, od pewnego momentu, każda moja wypowiedź miała status „odpowiedź moderowana”, co oznacza, że każdy mój wpis musiał być przeczytany przez administratora portalu i on decydował czy wpis zostanie umieszczony w wątku, czyli pokazany publicznie. Ja nie akceptuję takiego sposobu ingerowania w wolność wypowiedzi, tym bardziej, że niejednokrotnie pojawiały się wpisy obraźliwe, a nie zostały usunięte. Stąd moja decyzja by zrezygnować ze swojego uczestnictwa na forum SiG.

            Wobec tego nie jest prawdą, że „sam sobie aresztowałem klawiaturę” o czym wspomniał Tomek:

Cytat

Cytat: Rybal:
PS. Coś mi się obiło o uszy, że Kotwicowi aresztowano klawiaturę na tym portalu, to prawda?

 

na co padła odpowiedź Luka :

Cytat

Cytat: Luk:
Tak się składa, ze sam ją sobie aresztował.

            Zakładam, że Luk pamiętał jak wyglądała opisywana sytuacja, ale uznał, że nie podejmie się jej opisania. Jego sprawa.

 

            Co prawda początkowy sens wątku na SiG dotyczył gospodarki rybackiej, ale w międzyczasie autor „selektor” uzupełniał i wyjaśniał kilka zagadnień, po czym zadał pytania na kormoranów, stąd moja odpowiedź.

           

Cytat

 

Cytat: selektor:
1. IRŚ (np. Pan Kotwic, ale również i Pan) lansujecie podstawową tezę (wręcz podwalinę istnienia IRŚ), iż istnieje bezpośredni związek przyczynowo-skutkowy (pięknie to brzmi…tak prawniczo - jednak w prawie jest to jedna z najbardziej problematycznych kwestii i cholernie skomplikowana, a która decyduje o dalszych losach danego człowieka – vide np. procesy lekarskie ) pomiędzy historycznym spadkiem odłowów rybackich, a wzrostem liczby kormoranów.

W związku z tym mam pierwsze pytanie. Czy Państwa badania obejmowały również przyczyny dla których zmniejszyły się rybackie odłowy gatunków ryb, które nie stanowią istotnej części pokarmu kormorana, a które to gatunki ryb są gospodarczo istotne dla rybaków ?

Proszę mi więc powiedzieć o przyczynach dla których historycznie spadły odłowy sielawy – gatunku, który jest gospodarczo istotny dla Was rybaków. Czy może aktualnie twierdzicie Państwo, że jest to też wina kormorana? Dziękuje za odpowiedź.

 

Nie, nie lansujemy tezy o bezpośrednim związku, lecz informujemy jakie są trendy dotyczące odłowów rybackich (o tym już wielokrotnie mówił Tomek) a rosnącą populacją kormorana.

 

Cytat

 

Cytat: selektor:

2. Według Państwa badań w Polsce w 2016 r. było 60 kolonii kormorana czarnego. Szacujecie Państwo, iż całkowita populacja kormorana w Polsce wynosi ponad 120 000 osobników. Szacujecie również, że jedynie na „Waszym terenie” t.j. w północno-wschodniej Polsce roczne zapotrzebowanie kormorana wynosi ponad 1200 ton ryb (z tego ptaki gniazdujące zjadają 720 ton). Ponadto szacujecie, iż jedynie na Mazurach odłowy gospodarcze ryb wynoszą między 900 a 950 ton ryb.
 
Prosiłbym o przedstawienie metodologii tych szacunków, o ile jest to możliwe. Potrzebuje tych informacji do moich pseudo badań. Może w przyszłości będę chciał skorzystać z prawa dostępu do informacji publicznej i uzyskać informacje odnośnie np. zarybień - tam u Was na Mazurach - konkretnymi gatunkami ryb. Z racji tego, że spora część inwestycji jest realizowana ze środków unijnych (publicznych) myślę, że ktoś - pewnie po małych perturbacjach - udzieli mi tych informacji i pomoże w moich pseudo badaniach.

 

Metodologia tych badań dotyczących odłowów rybackich (oraz wędkarskich) była opisywana wielokrotnie w pracach IRS., które były cytowane nawet na forum SiG.

Co do części dotyczącej diety kormoranów powiążę to z kolejnym pytaniem.

Cytat

Cytat: selektor:
W związku z powyższym mam jeszcze jedno pytanie do Pana z IRŚ. Od 2015 r. odbywa się coroczne liczenie kormoranów w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska (na zlecenie Generalnego Inspektoratu Ochrony Środowiska). Program ten jest realizowany przez Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków. Oni szacują, iż w Polsce liczba par lęgowych kormorana wynosi niecałe 30000 (trzydzieści tysięcy par). Państwo natomiast szacujecie liczbę osobników na blisko 120000 (sto dwadzieścia tysięcy) osobników. Skąd taka duża różnica w szacunkach? Kto według Państwa popełnia błędy w metodologii badań?

To nie jest różnica w szacunkach, to tylko niezrozumienie metodologii przez autora pytania.
W publikacji: http://zs.infish.com.pl/sites/default/files/kkruj2016_book.pdf na stronie nr 92 są podane założenia dotyczące szacowania populacji kormoranów oraz ich diety.
Ale by było szybciej zacytuję to tutaj:

Podczas obliczania dziennej i rocznej dawki pokarmowej kormorana przyjęto następujące założenia:
(1) populacja lęgowa kormorana na terenie północno-wschodniej Polski liczy 6000 par,
(2) populacja kormoranów niegniazdujących stanowi 20% populacji lęgowej, czyli około 2400 ptaków,
(3) dorosły kormoran zjada dziennie około 400 g ryb,
(4) kormorany na terenie północno-wschodniej Polski przebywają tylko 150 dni,
(5) pisklęta karmione są w okresie maj-lipiec, a ich zapotrzebowanie pokarmowe wynosi około 250 g/osobnika,
(6) sukces lęgowy na omawianym terenie wynosi 2,2 pisklęcia/gniazdo.

            Sądzę, że na podstawie tych danych można ustalić skąd się biorą w/w dane dotyczące populacji kormorana. Ponieważ populacja kormoranów ciągle wzrasta, niebawem powinny ukazać się kolejne opracowania na ten temat.

 

Cytat

Cytat: selektor:
3.  Czy przeprowadzaliście może Państwo jako IRŚ badania na temat tego jaki wpływ mają odłowy sieciowe rybaków (które np. są ukierunkowane na drapieżniki, bo przecież mają one wysoką wartość handlową) na atrakcyjność turystyczną danego akwenu związaną z wędkarstwem (tzw. turystyka jeziorna).

            Odłowy komercyjne nie są ukierunkowane na drapieżniki, co wyraźnie widać w opracowaniach na ten temat, a które były wielokrotnie przedstawiane na konferencjach i cytowane na portalach. W odłowach komercyjnych dominują ryby karpiowate, głównie leszcz i płoć. Oczywiście znaczące są też odłowy sielawy i szczupaka, ale tu warto pamiętać, że tymi gatunkami regularnie się zarybia, co w przypadku szczupaka oznacza, że ponad 90% gospodarstw corocznie zarybia szczupakiem (http://www.infish.com.pl/sites/default/files/pub/files/kkruj2017_book.pdf)

Ponadto, gdyby nawet przyjąć, że rybacy tak namiętnie wyławiają drapieżniki, to należało by uznać, że jednak ryby są w jeziorach, skoro corocznie łowionych jest kilkaset ton ryb drapieżnych, zarówno w odłowach komercyjnych jak i wędkarskich.

Cytat

Cytat: selektor:
4. W 2009 r. pańscy koledzy z IRŚ p. Krzywosz i p. Traczuk badali ofiary kormoranów ( Wpływ kormorana czarnego na jeziora w rejonie Mazur) i wykazali, że udział wagowy węgorza w diecie tego ptaka sięgał 1-2% ? Bodajże w 2013 r. w IRŚ  liczyliście kormorany w ramach programu zarządzania populacją węgorza. Proszę mi powiedzieć o ile aktualnie zwiększyła się (wagowo) ilość węgorza w diecie kormoranów?

            Zebrano znaczną ilość materiałów i przygotowano sprawozdania z realizacji wspomnianego programu dotyczącego „zarządzania populacją węgorza”.

            Wbrew pozorom pracowników IRS nie jest tak wielu by wszystkie materiały były opracowane i opublikowane natychmiast, tym bardziej że zakres działalności IRS  jest na tyle szeroki, że równocześnie prowadzonych jest wiele tematów badawczych.

Cytat

Cytat: selektor:
5. Proszę mi również odpowiedzieć na pytanie, czy wie Pan może o istnieniu w Europie skutecznych metod zarządzania populacją kormorana, a jeżeli tak to jakie to są metody (podkreślam, że nie chodzi mi o odstrzał, czy też eliminację osobników tego gatunku)?

            Najbardziej kompleksowe, polskie opracowanie na ten temat to praca dr Szymona Bzomy: (Bzoma Sz. 2011 – Program ochrony kormorana  Phalacrocorax carbo w Polsce. Strategia zarządzania  populacją kormorana w Polsce - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawa , s. 120.)

            Streszczając wymienione w „strategii” metody, można wymienić: odstrzały redukcyjne kormoranów, płoszenie i przepędzanie, niszczenie gniazd, ograniczanie sukcesu lęgowego, rekompensaty za straty w rybostanie, pasywność wobec problemu itd.
            W Polsce stosowano część z wymienionych metod, wynika to z możliwości logistycznych, prawnych i finansowych.


            Podsumowując mój przydługi artykuł chcę wskazać, że temat kormorana budzi wiele emocji, ale też powoduje, że przybywa opracowań na ten temat. Stronami rozmów są ornitolodzy, rybacy, ichtiolodzy, wędkarze, społeczeństwo. Część rozmówców zna się wzajemnie, część jest anonimowa, ważne jest jednak by podczas rozmów używać argumentów, nie zaś pomówień lub pretensjonalnego tonu.

            Mam nadzieję, że wystarczająco uzasadniłem dlaczego rozmowa o kormoranach toczy się na forum dlaRyb.pl a nie na forum gdzie dany wątek został zapoczątkowany.
Wszystkich chętnych do dyskusji zapraszam, licząc, że nie trzeba będzie „przeskakiwać” pomiędzy portalami, bo każdy może „zarejestrować się” gdzie zechce.

Kotwic

p.s.
Uprzejmie uprasza się, by dokonując wpisu, "że Kotwic napisał" zamieścić odpowiedni cytat Kotwica, a nie sugerować, że to jego słowa.
Jeśli natomiast ktoś inaczej interpretuje słowa Kotwica, to warto napisać, że są to interpretacje/wizje/przemyślenia owego autora, tak by każdy jasno można było dostrzec, co jest cytatem co jest interpretacją.:P

  • Like 4
  • Thanks 1
Link to comment
Share on other sites

Jeszcze kilka lat temu nad granicznym z Białorusią Bugiem nie wiedzieliśmy co to kormoran. Od dwóch lat obserwuję te ptaki w coraz większych grupach, na początku byli to chyba zwiadowcy, dwie, trzy sztuki, po kilku miesiącach już ich było 6-8, a w tamtym roku zaobserwowałem dwa stada po kilkanaście sztuk.

Link to comment
Share on other sites

  • Administrators

Piotr co ja Ci mogę pomóc, wszak naukowcem jesteś. Spychologia w jednym kierunku dlaczego niby nie ma ryb jest bezsensu. A ok, namawiam wszystkich stękaczy co wiedzą lepiej, dlaczego nie ma ryb aby sami zajęli się tematem zarządzania wód, wody. Przecież to takie proste:icon_arrow1:

  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Dziękuję @Kotwic Za ten wpis. Nie analizuję, ani nie komentuję. Nie znam się na tym. Po prostu warto by strona, miała możliwość obrony. Brawo Ty, za chęci i włożoną pracę. :champagne-2010: 

  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

9 minut temu, Grendziu napisał:

Piotr co ja Ci mogę pomóc, wszak naukowcem jesteś. Spychologia w jednym kierunku dlaczego niby nie ma ryb jest bezsensu. A ok, namawiam wszystkich stękaczy co wiedzą lepiej, dlaczego nie ma ryb aby sami zajęli się tematem zarządzania wód, wody. Przecież to takie proste:icon_arrow1:

Chociaż jednej, niewielkiej :icon_arrow1:

Link to comment
Share on other sites

20 minut temu, Grendziu napisał:

Piotr co ja Ci mogę pomóc, wszak naukowcem jesteś. Spychologia w jednym kierunku dlaczego niby nie ma ryb jest bezsensu. A ok, namawiam wszystkich stękaczy co wiedzą lepiej, dlaczego nie ma ryb aby sami zajęli się tematem zarządzania wód, wody. Przecież to takie proste:icon_arrow1:

A zaiste- proste jak drut Rozwalić ta cała "betonową" mięsiarzy do lochu wrzucić, zaorać brzegi stawów. Wały betonowe regulujące brzegi rzek wysadzić karbonitem, kormorany odstrzelić, zatrudnić fachowców z UK

Co w tym trudnego ?

Edit: Sorki już ?

Edited by MrProper
  • Haha 1
Link to comment
Share on other sites

  • Administrators
4 minuty temu, MrProper napisał:

A zaiste- proste jak drut Rozwalić ta cała "betonową" mięsiarzy do lochu wrzucić, zaorać brzegi stawów. Wały betonowe regulujące brzegi rzek wysadzić karbonitem, kormorany odstrzelić, zatrudnić fachowców z UK

Co w tym trudnego ?

Edit: Sorki już ?

Panie to poważny wątek jest? kto może nie znać się na żartach?

Link to comment
Share on other sites

Panowie, tu Piotrek odpowiada na zarzuty i pytania do własnej osoby. Nie zawalajmy wątku żartami. Warto, by był czytelny. Może ktoś tu zajrzy? 

  • Thanks 2
Link to comment
Share on other sites

13 minut temu, ArekH napisał:

Panowie, tu Piotrek odpowiada na zarzuty i pytania do własnej osoby. Nie zawalajmy wątku żartami. Warto, by był czytelny. Może ktoś tu zajrzy? 

☺️?

Link to comment
Share on other sites

Proszę się na Mnie nie foszyć jak by co. Zwróciłem się do Admina SiG z prośbą, o możliwość podlinkowania wpisu Piotra. Jeśli wyrazi zgodę, usunę nasze komentarze dla przejrzystości wątku. 

  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 Share

×
×
  • Create New...