Jump to content
Guest
Guest

Co to jest operat rybacki

   (0 reviews)

          Był już wątek o zatruciu rzeki Warty, później pojawiły się wpisy o Kozienicach i Połańcu, teraz mamy zmiany na Wieprzy i Parsęcie. W dużym stopniu wszystkie te zdarzenia i sytuacje powiązane są z gospodarowaniem rybackim.

            Od kilkunastu lat (gdy zmieniło się prawo) podstawą do oddania w użytkowanie rybackie jest konkurs ofert na użytkowanie rybackie, ogłaszany przez właściwe RZGW (Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej). http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20070270181
          
  Jednym z najważniejszych dokumentów w tym konkursie jest operat rybacki. Dokument ten ma istotną moc prawną, a jednocześnie wielką moc „logistyczną”. W operacie rybackim zawarte są najważniejsze informacje dotyczące zasad gospodarowania rybackiego w obwodzie rybackim. A obwód rybacki to wyznaczona część w sieci hydrologicznej, najczęściej jezioro lub rzeka, lub kilka jezior wraz z łączącymi je ciekami lub fragment rzeki.
           
      Operat jednoznacznie opisuje charakter akwenu wodnego, jego morfologię, otoczenie, elementy ochrony środowiska. Opisuje także, jakie podejmowane będą działania na konkretnej wodzie, ustala zasady eksploatacji i ochrony rybostanu. W operacie trzeba zaplanować jakie gatunki będą łowione i w jakiej ilości, oraz jakimi gatunkami zamierza się zarybiać.

            Tworząc operat rybacki trzeba wziąć pod uwagę szereg dokumentów powiązanych ze specyfiką lokalnych terenów oraz występujących obszarach ochrony przyrody, a niekiedy nawet innymi dokumentami związanymi z gospodarowaniem wodą lub gruntami.
            Sporządzony operat rybacki wymaga weryfikacji (proces opiniowania) przez wyznaczone (trzy jednostki w kraju; IRS, UWM, ZUT) które sprawdzają poprawność przygotowania operatu i zgodność z odpowiednimi zapisami prawnymi. Te wszystkie czynniki są elementem gospodarki rybackiej, a jednocześnie elementem, który podlega kontroli przez odpowiednie organy (RZGW, Urząd Marszałkowski), a doraźnie, nad wodą, w pewnym stopniu przez PSR i Policję (oraz inne uprawnione służby).
            Operat rybacki jest dokumentem ustalającym zasady gospodarowania rybackiego a ważność operatu wynosi 10 lat (mówi o tym Ustawa Prawa Wodne). W uzasadnionych sytuacjach (w trakcie użytkowania rybackiego), możliwe są zmiany w operacie rybackim, wynikające z sytuacji losowych lub zmiany sposobu gospodarowania. Niedostosowanie się do operatu rybackiego lub naruszenie zasad gospodarowania rybackiego, może doprowadzić do rozwiązania umowy „dzierżawy”.

            Operat rybacki jest więc, podstawowym dokumentem, który decyduje jak będzie wyglądać gospodarowanie rybackie, jakie działania są z tym związane i jakie efekty są spodziewane.

Autor: KOTWIC

User Feedback

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest×
×
  • Create New...