Jump to content
Kotwic
Kotwic

Kormoran czarny w Polsce

   (1 review)

  

Wielokrotnie w rozmowach wędkarskich pojawia się temat kormorana czarnego. Czasem jest to opis wyglądu tego ptaka, czasem jest to zarzut pod względem kormoraniej żarłoczności. Jest więc okazja by na naszym portalu napisać kilka słów o kormoranie.

            Kormoran czarny (Phalacrocorax carbo sinensis) to duży ptak związany ze środowiskiem wodno-lądowym. Dobrze lata, nieźle nurkuje, odżywia się rybami.


Fot.1..jpg

Kolonie lęgowe kormorana czarnego w Polsce stwierdzono ponad 100 lat temu, ale przez długi czas kormoran czarny był dość nieliczny w naszym kraju. W połowie XX wieku kormoran czarny został objęty ochroną gatunkową, która trwa do tej pory (przy czym ostatnimi czasy, zmieniono status ochronny i mamy teraz ochronę częściową).


Fot.2.jpg

            Prowadzone badania i obserwacje wskazują, że od kilku lat w Polsce gniazduje około 27 000 par kormorana czarnego, co oznacza, że wiosną ponad 50 000 ptaków szuka miejsc, które nadają się założenia gniazda. W kraju stwierdzono ponad 50 miejsc gniazdowania kormorana czarnego. Większość kolonii lęgowych znajduje się nad jeziorami, kilka kolonii jest w sąsiedztwie rzek, zbiorników zaporowych lub stawów. http://www.infish.com.pl/wydawnictwo/KR/KR_numer/KR2013/Stresz13_04_04.html

            Kormorany przylatują do Polski wczesną wiosną (luty-marzec) i przebywają na naszym terenie do jesieni (w zależności od miejsca, przebywają do września, a nawet do listopada). Później rozpoczyna się migracja w inne regiony kraju lub w inne regiony Europy, (w Polsce zimuje kilkutysięczna populacja kormoranów).
Fot.3.jpg

 

            Uwzględniając sukces rozrodczy oraz ptaki, które nie założyły gniazd (ptaki młodociane lub niegniazdujące), pod koniec sezonu lęgowego w Polsce przebywa ponad 100 000 kormoranów.

Fot. 4.jpg

            Kormoran czarny odżywia się wyłącznie rybami. Jego dzienne zapotrzebowanie energetyczne równoważne jest 400-700 g ryby. Oznacza to, że ptaki muszą często polować by przeżyć, a w okresie lęgowym muszą też dokarmiać pisklęta. Kormorany zjadają głównie małe ryby, reprezentowane przez wiele gatunków, ale czasami udaje im się upolować zupełnie duże osobniki zarówno ryb karpiowatych (np.: lin, leszcz) jak i ryb drapieżnych (np.: sandacz, szczupak, okoń, węgorz). Przez cały okres pobytu w kraju, „statystyczny” kormoran zjada kilkadziesiąt kilogramów ryb, po czym odlatuje na miejsce zimowania i poluje na „nowym terenie”.

http://zs.infish.com.pl/sites/default/files/kkruj2013_book.pdf strony: 81-93.

http://zs.infish.com.pl/sites/default/files/kkruj2014_book.pdf strony: 77-83.

            By zobrazować, o jakich ilościach ryb mówimy, można posłużyć się danymi dotyczącymi połowów rybackich i wędkarskich. I tak oto według danych z ostatnich lat:.

http://zs.infish.com.pl/sites/default/files/kkruj2015_book.pdf

- rybacy śródlądowi łowią około 2 000 - 3 000 ton ryb rocznie (dane dotyczą około 270 000 ha jezior),

- wędkarze łowią 5 000 -10 000 ton ryby rocznie, (w zależności od szacunków i metodyki badań),

- kormorany zjadają co najmniej 4 000 ton ryby w sezonie (populacja podstawowa 54 000, czas pobytu 150 dni), a uwzględniając ptaki niegniazdujące i pisklęta, to konsumpcja ryb zbliży się do 8 000 ton ryb.

            Ta rybożerność związana z kormoranem przyczyniła się do wieloletniego już konfliktu pomiędzy „innymi” użytkownikami wód. Na wyławianie ryb i powodowane tym straty zwracają uwagę rybacy, wędkarze, samorządowcy. Szczególnie istotne mogą być straty spowodowane polowaniem kormoranów na stawach hodowlanych, lub wyławianiem ryb młodocianych i materiału zarybieniowego. Warte uwagi jest też kaleczenie ryb przy nieudanym polowaniu a także, niepokojenie ryb obecnością drapieżcy.

            Osobną sprawą jest degradacja miejsc, w których kormorany przebywają lub gniazdują. Gniazda budowane są głównie na wysokich drzewach (często jest to sosna, niekiedy lipa, dąb, brzoza, olcha). Po kilku latach gniazdowania, drzewa obumierają (najszybciej ulegają drzewa iglaste), w kolonii sterczą tylko kikuty drzew, ziemię porasta bez czarny i pokrzywy pokryte białym osadem, pochodzącym z ptasich odchodów.

            W konsekwencji pojawiają się próby regulowania populacji kormoranów poprzez redukcję lub płoszenie (by uzyskać pozwolenie na odstrzał lub płoszenie trzeba złożyć odpowiedni wniosek do RDOŚ). Były też prowadzone działania, które miały zredukować sukces lęgowy (olejowanie jaj). Jak na razie brakuje spójnych przepisów i odpowiednich działań wobec kormoranów, choć temat dotyczy nie tylko Polski, ale większości krajów w Europie.

            Osoby które chcą podzielić się informacjami o „nieznanych” koloniach lęgowych kormorana czarnego (lub miejscach noclegowych) mogą wysyłać wiadomości do mnie, lub pisać na forum.

Autor: KOTWIC

Na forum mamy już wątek o kormoranie, gdzie można rozwinąć dyskusję:

https://dlaryb.pl/forums/topic/206-populacja-kormoran%C3%B3w-w-polsce/

 

User Feedback

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest

Guest Lila

  

Miejsce nocowania kormoranów, to miejscowość Chycza w woj. Świętokrzyskim

Share this review


Link to review×
×
  • Create New...