Jump to content
Grendziu
Grendziu

Regulamin łowiska NO KILL w Nienawiszczu na rok 2024

   (0 reviews)

I. Łowisko Fundacji "dla Ryb" Nienawiszcz (zwane dalej Łowiskiem) jest wodą, na którym obowiązuje bezwzględny zakaz zabierania złowionych ryb, stosujemy zasadę -  "No Kill". Dotyczy to wszystkich znajdujących się zbiorników - głównego oraz edukacyjnego.

II. Łowisko Główne ma charakter spinningowo - feederowo - spławikowy. 

1. Obowiązuję całkowity zakaz wywożenia zestawów karpiowych z jednostek pływającyh. 
2, Pływanie po łowisku za pomocą jednostki pływającej włąsnej - łódka, ponton, kajak należy zgłosić pod nr tel 61 307 99 99. Właściciel łowiska nie wypożycza sprzętu pływającego.

III. Wędkowanie dozwolone jest po dokonaniu opłaty i uzyskaniu zezwolenia (zezwolenie imienne) i  po zapoznaniu się z regulaminem. Dokonując opłaty jednoznacznie akceptujemy regulamin łowiska.  

IV. Łowisko czynne jest cały rok,  wyjątkiem jest czas zamarznięcia zbiornika  - obowiązuje całkowity zakaz wędkowania spod lodu.

V. Na Cypel Główny mogą wjeżdżać tylko i wyłącznie osoby mające zezwolenie VIP. Wyjątek - wjazd na SLIP z własną jednostką pływającą - zgłoś to pod nr tel 61 307 99 99.

Prawo do wędkowania na łowisku  Fundacji "dla Ryb"  NO KILL NIENAWISZCZ uzyskuje każdy, kto  wykupi i będzie posiadał zezwolenie wędkarskie w następujący sposób:

1. Zezwolenie można wykupić online dokonując przelewu na konto:
PKO BP nr 64 1020 4128 0000 1202 0123 2578, FUNDACJA "DLA RYB", BOGUNIEWO 45, 64-610 BOGUNIEWO. 


Tytuł przelewu (przykład): Zezwolenie dnia (01.01.2024) dniówka lub  01/02 - 01.2021) – doba  Łowisko Fundacji  "dla Ryb" NIENAWISZCZ. 

SPRZEDAŻ ZEZWOLEŃ W MIEJSCACH STACJONARNYCH  - wykaz miejsc można uzyskać pod nr tel 61 307 99 99.
 

Wędkowanie dozwolone jest przez całą dobę. Wędkowanie dozwolone jest wyłącznie na dwóch wodach  Łowiska Fundacji  "dla Ryb"  Nienawiszcz:  Łowisko Główne oraz Łowisko Edukacyjne.

Do wędkowania przeznaczono stawy o nazwach: Łowisko Główne oraz Łowisko Edukacyjne. Wędkować możemy tylko i wyłącznie na cyplach, w tym na Łowisku Głównym obok parkingu oraz jeśli właściciel pozwoli, na pozostałych cyplach (dojazd na pozostałe cyple jest możliwy tylko i wyłącznie drogą wodną za pomocą łódek, pontonów i innych dozwolonych jednostek pływających). Połów z innych miejsc na Łowisku Głównym, od strony lasu czy zakrzaczeń, będzie traktowany jako próba kłusownicza i będzie podlegać opłacie dodatkowej za wykroczenie w wysokości  do 1000 zł.


Opłaty za ŁOWISKO GŁÓWNE NO KILL NIENAWISZCZ  (pow.10,7 ha) wynosi:


I. Połów za dwie wędki z brzegu: cena  50 zł za dzień - od świtu do zmierzchu.
II. Połów za dobę: liczony jest od godziny 12:00 jednego dnia do godziny 12:00 dnia następnego: cena  60zł.
III. Spinning z łodzi: cena 70zł - tylko w dzień, po wcześniej rezerwacji łowiska i uzyskaniu informacji w jakich sektorach wody można się poruszać.
IV. Osoba towarzysząca bez wędki -  UWAGA - dotyczy także zezwoleń VIP -
a) pierwsza osoba w dzień - opłata dodatkowa 15zł; 
b) pierwsza osoba 24h nocleg za dobę - opłata dodatkowa 25zł;
c) każda kolejna osoba, w dzień - opłata dodatkowa 20zł;
d) każda kolejna osoba w nocy za dobę - opłata dodatkowa 30zł;

VI. Zezwolenie VIP całoroczne - z brzegu, opłacone do 15 marca danego roku; cena 750 zł /osoba/rok.  Zezwolenie VIP opłacone po 15 marca: cena 1000 zł /osoba/ za rok. Ilość zezwoleń  VIP ograniczona (maksymalnie 25 sztuk) - zezwolenie VIP może uzyskać osoba zaufana po wcześniejszej weryfikacji przez Zarząd Fundacji "dla Ryb".  


Opłata za łowisko EDUKACYJNE (pow. 0,98 ha) wynosi:

I. Opłata za dzień (trening dorosłych): cena 25zł - jedna wędka z brzegu.
II. Opłata za dzień, dla dziecka od lat 6-ciu pod opieką pełnoletniego opiekuna: cena 15zł łącznie za dwie osoby ( każda z osób może łowić tylko na jedną wędkę).

Wykupione zezwolenie umożliwia połów na 2 wędki z brzegu lub jedną wędkę z łodzi (spinning) - w zależności od dokonanej opłaty. Kupujący zezwolenie na wędkowanie wyraża zgodę, na ewentualne dokonanie przez właściciela oraz opiekunów łowiska, kontroli środka transportu i rzeczy osobistych. Wszelkie naruszenia regulaminu lub kradzież ryb, będą skutkować karami umieszczonymi w regulaminie lub/ i będą skutkowały wezwaniem Policji.

Wędkarz zobowiązany jest do:

a) posiadania przy sobie  i w trakcie wędkowania stosownego zezwolenia na połów ryb na łowiskach Fundacji "dla Ryb" Nienawiszcz, a w szczególności wydruk, dowód wpłaty, w przypadku wpłaty bezpośrednio na konto Fundacji "dla Ryb".  Brak zezwolenia wędkarskiego podczas wędkowania uznawane jest za wykroczenie i podlega opłacie dodatkowej do 1000zł  osoba.

b) posiadania podbieraka, oraz zaleca  się stosowanie maty, haków bezzadziorowych oraz środków odkażających;

c) przestrzegania limitu stosowanych zanęt: dopuszcza się zanęcania w ciągu doby, z zachowaniem limitu; maksymalnie do 2 litrów na dobę, t.j. na dziennej zasiadce zanęty pochodzenia roślinnego, w tym: ziaren gotowanych (od października do końca marca zakaz podawania ziaren do wody), pellety oraz kulki proteinowe,  czy zanęty mielonej, oraz do 1  litra zanęty żywej pochodzenia zwierzęcego.
Całkowicie zabrania się wrzucania niewykorzystanej zanęty do wody, czy to po zakończonym wędkowaniu czy w przypadku wcześniejszego opuszczenia łowiska. Ponadto całkowicie zabrania się nęcenia stanowisk przed łowieniem -  w dniach oraz czasie gdy nie wędkujemy.

d) podczas wędkowania wędki muszą być pod stałym nadzorem wędkującego, nie wolno łowić więcej niż na dwie wędki przez jedną osobę, w przypadku spinningowania - pozwolenie tylko na spinning;

e) poddania się kontroli przez strażników Fundacji "dla Ryb", Państwową Straż Rybacką, Straż Ochrony Przyrody,  Straż Leśną, Policję, a także inne uprawnione organy, oraz osoby posiadające stosowne zezwolenia do kontroli na łowiskach Fundacji "dla Ryb" Nienawiszcz;

f) opuszczenia stanowiska wędkarskiego w przypadku organizowania zawodów wędkarskich ogłaszanych wcześniej w sposób ogólnie przyjęty;

h) zakazuje się wypuszczania lub wpuszczania ryb z gatunku:  Sum, Sumik karłowaty, Trawianka, Czebaczek amurski, Tołpyga pstra, Tołpyga biała;

i) zakazuję się przechowywania ryb w siatkach wędkarskich, workach karpiowych itp. Wyjątkiem są zawody wędkarski organizowane pod  patronatem Fundacji "dla Ryb";

j) zakazuję się stosowania flurorocarbonu przy metodzie spinningowej, sugeruje się stsoswania haków i kotwiczek bezzadziorowych;

k) wszystkie złowione ryby należy jak najszybciej i w jak najlepszej kondycji wypuścić z powrotem do wody. Należy obchodzić się z nimi w sposób bardzo delikatny dbając o ich zdrowie i bezpieczeństwo;

l) dopuszcza się rozpalania ognia na wyznaczonych w tym celu miejsc. Rozpalenie ogniska poza wyznaczonym miejscem traktowane jest jako wykroczenie i skutkuję opłatą dodatkową min. 500zł oraz zgłoszeniem incydentu do stosownych organów;

ł) dopuszcza się możliwość rozbijania namiotów w obrębie stanowiska na cyplu głównym oraz przy specjalnym zezwoleniu na pozostałych cyplach - dojazd do stanowisk tylko drogą wodną za pomocą jednostki pływającej;
m) zabrania się puszczania muzyki, hałasowania nad wodą i w obrębie łowiska; stosujemy zasadę "w zgodzie z naturą";

n)  Fundacja "dla Ryb" nie ponosi odpowiedzialności za wypadki losowe oraz rzeczy pozostawione na łowisku przez wędkujących;

o) wędkujący oraz osoby towarzyszące biorą na siebie pełną odpowiedzialność cywilną w związku z ewentualnymi zdarzeniami losowymi zagrażającymi ich życiu lub zdrowiu, podczas pobytu na łowisku Fundacji "dla Ryb" Nienawiszcz. Odpowiedzialność za osoby towarzyszące ponosi osoba, która wykupiła zezwolenie na wędkowanie. Osoby nieletnie mogą przebywać na łowisku tylko z pełnoletnim opiekunem.

 OBIEKT MONITOROWANY - wykupienie zezwolenia oznacza zgodę na przetwarzanie danych osobowych wg wytycznych RODO. 

 POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

Nie dopuszcza się:

- wyjazdu z łowiska w trakcie wędkowania (w nagłych wypadkach fakt ten należy zgłosić właścicielowi);

– zaśmiecania terenu łowiska – zabieramy śmieci ze sobą - kara za zaśmiecanie traktowana jest jako wykroczenie i podlega opłacie dodatkowej od 300zł  do 1000zł oraz zastosowany może być dożywotni zakaz wędkowania na łowisku;

– samowolnego wycinania roślin (także trzcin), łamania drzew i krzewów - złamanie tego punktu jest wykroczeniem i podlega opłacie dodatkowej min. 500zł, a w przypadku rażącego naruszenie terenu wzywane będą odpowiednie organy ścigania;

– kąpieli w łowisku, wchodzenia do wody w nocy (w dzień tylko do wysokości kolan) -  wykroczenie opłata dodatkowa  do 500zł osoba;

– płukania w łowisku naczyń i wylewania do niego nieczystości lub niezużytych napojów;

– układania złowionych ryb na piasku  oraz chwytania ryb pod skrzela lub za oczodoły i robienia zdjęć z rybami na stojąco;

- stosowania siatek wędkarskich na Łowisku Głównym NO KILL - wyjątkiem zawody wędkarskie i stosowny regulamin,  w przypadku kontroli i stwierdzenia ryb w siatce lub innych "pojemnikach", dany przypadek traktowany jest jako wykroczenie i podlega opłacie dodatkowej  do 1000zł za każdy kg nielegalnego przechowywania ryb;

- łowienia na martwą lub żywą rybkę - wykroczenie rażące - opłata dodatkowa za każdą wędkę: 500zł;

Korzystający z łowiska odpowiada finansowo za wszelkie wyrządzone szkody w przyrodzie oraz mieniu właściciela łowiska. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego. W przypadku odmowy przyjęcia mandatu karnego wzywana będzie Policja.

Złamanie powyższych zasad oraz zachowanie niezgodne z regulaminem, powoduje natychmiastowe usunięcie z łowiska, unieważnienie zezwolenia bez zwrotu kosztów - w tym  także zezwolenia  VIP.

Brak zezwolenia traktowane jest jako kłusownictwo - osoba upoważniona może skonfiskować całkowicie "sprzęt kłusowniczy" oraz wezwać Policję.

Właściciel zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu w dowolnym czasie trwania. Zobowiązuję się do jak najszybszego poinformowania wędkujących.

UWAGA:
WĘDKARZU ZABIERZ ŚMIECI ZE SOBĄ PO WĘDKOWANIU - ZACHOWAJ CZYSTOŚĆ JAKĄ ZASTAŁEŚ PRZED PRZYJAZDEM NAD WODĘ.
CHCESZ SKORZYSTAĆ Z OGNISKA - ZADZWOŃ I ZAREZERWUJ POD NR TEL. 61 307 99 99.
CHCESZ SKORZYSTAĆ ZE SLIPU NA ŁOWISKU DO ZWODOWANIA ŁODZI - ZADZWOŃ PON NR TEL. 61 307 99 99.
WIDZISZ JAK KTOŚ ŁAMIĘ REGULAMIN LUB KŁUSUJĘ, ZAREAGUJ - GWARANTOWANA NAGRODA - TEL. 61 307 99 99 LUB 506 057 759.


AKTUALNE REKORDY:
1. Amur - 18 kg.
2. Karp - 17 kg.
3. Lin - 53 cm.
4. Jesiotr - 7 kg.
5. Szczupak - 110 cm.
6. Okoń - 43 cm.

User Feedback

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest×
×
  • Create New...