Jump to content
Grendziu
Grendziu

Regulamin Łowiska Fundacji "dla Ryb" w Nienawiszczu na rok 2018

   (0 reviews)


Regulamin łowiska Fundacji "dla Ryb" w  NIENAWISZCZU:

I. Łowisko Fundacji "dla Ryb" Nienawiszcz (zwane dalej Łowiskiem) jest wodą, na którym obowiązuje bezwzględny zakaz zabierania złowionych ryb, stosujemy zasadę -  No Kill. Dotyczy to wszystkich znajdujących się zbiorników - głównego oraz edukacyjnego.

II. Łowisko główne ma charakter spinningowo - feederowo - spławikowy. Ponadto na cyplu głównym zostały wydzielone dodatkowo dwa stanowiska karpiowe dwu osobowe - cztery miejsca na dwie wędki,  gdzie można łowić z wywózki. Rezerwacja stanowisk karpiowych - tylko telefonicznie - 61-307-99-99. Na pozostałych miejscach łowimy  z brzegu "z ręki" - zakaz wywożenia zestawów.

 III. Wędkowanie dozwolone jest po dokonaniu opłaty i uzyskaniu zezwolenia (zezwolenie imienne) i  po zapoznaniu się z regulaminem. Dokonując opłaty jednoznacznie akceptujemy regulamin łowiska.  

IV. Łowisko czynne jest cały rok,  wyjątkiem jest czas zamarznięcia zbiornika  - obowiązuje całkowity zakaz wędkowania spod lodu.


Prawo do wędkowania na łowisku  Fundacji "dla Ryb"  NIENAWISZCZ uzyskuje każdy kto  wykupi zezwolenie wędkarskie w następujący sposób:


A) Zezwolenie można wykupić online dokonując przelewu na konto nr 64 1020 4128 0000 1202 0123 2578, FUNDACJA "DLA RYB", BOGUNIEWO 45, 64-610 BOGUNIEWO. Tytuł przelewu: Zezwolenie dnia ................ Łowisko Fundacji  "dla Ryb" NIENAWISZCZ
 

B) SPRZEDAŻ ZEZWOLEŃ W MIEJSCACH STACJONANYCH:

1. SKLEP WĘDKARSKI SZYMEK
UL. WIELKA POZNAŃSKA 22; 64-610 ROGOŹNO

2. SKLEP WĘDKARSKI U KASI
UL. KARDYNAŁA WYSZYŃSKIEGO 14; 64-610 ROGOŹNO;

3. SKLEP WĘDKARSKI LESZCZ
ul. KOCHANOWSKIEGO 33, 64-610 ROGOŹNO;

4. SKLEPY ZOOLOGICZNO WĘDKARSKIE MEDUZA.EU W OBORNIKACH
UL SZARYCH SZEREGÓW 4 i UL. KSIĘDZA SZYMAŃSKIEGO 18; 64-600 OBORNIKI;

5. SKLEP WĘDKARSKI E-RYBKA.PL
UL. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH 36; 64-500 SZAMOTUŁY;

6.SKLEP WĘDKARSKI ZŁOTY HAK
UL.  GDYŃSKA 24, 62-004 CZERWONAK;

7. P. H. DOMSTYL PLUS AGNIESZKA DŁUGOSZ
OŚ.  PRZEMYSŁAWA II 3,  64-610 Rogoźno;

8. SKLEP SPOŻYWCZO/WĘDKARSKI W NIENAWISZCZU - PRZY PLAŻY;

9. U zarządcy wody - Dariusz Grenda - tel 61-307-99-99 - przed połowem wędkowania - tylko jeśli jest to możliwe.

 

Wędkowanie dozwolone jest przez całą dobę. Wędkowanie dozwolone jest wyłącznie na dwóch wodach  Łowiska Fundacji  "dla Ryb"  Nienawiszcz.
Do wędkowania przeznaczono stawy o nazwach: Łowisko Główne oraz Łowisko Edukacyjne. Wędkować możemy tylko i wyłącznie na cyplu głównym oraz jeśli właściciel pozwoli, na pozostałych cyplach - dojazd na pozostałe cyple tylko drogą wodną za pomocą łódek, pontonów etc. Połów z innych miejsc na łowisku głównym od strony lasu czy zakrzaczeń, będzie traktowany jako próba kłusownicza i będzie podlegać opłacie dodatkowej za wykroczenie w wysokości 500zł.

 

Opłaty za ŁOWISKO GŁÓWNE  (pow.10,7 ha) wynosi:


I. Połów za dwie wędki z brzegu za dzień 30zł - od świtu do zmierzchu.
II. Połów za dobę liczony jest od godziny 12tej jednego dnia do 12tej następnego -  40zł - rezerwacja na wydzielonych miejscach na łowiskach po nr.
III. Spinning z łodzi 35 zł - tylko w dzień, po wcześniej rezerwacji łowiska i informacji w jakich sektorach wody można się poruszać.
IV. Opłata za użyczenie łódki 15 zł /doba osoba.
V. Osoba towarzysząca - bez wędki 10 zł  / doba osoba - noc.
VI. Zezwolenie VIP całoroczne - z brzegu 500zł /osoba do 30 marca danego roku, po 30 marca 700zł  - za rok. Ilość zezwoleń  VIP ograniczona (maksymalnie 10-15) - zezwolenie VIP może uzyskać osoba zaufana po wcześniejszej weryfikacji przez zarząd Fundacji "dla Ryb"


Opłata za łowisku EDUKACYJNE (pow. 0,98 ha) wynosi:

I. Opłata za dzień (trening dorosłych) 20zł - jedna wędka z brzegu.
II. Opłata za dzień, dla dziecka od lat 6ciu pod opieką pełnoletniego opiekuna - 15zł łącznie za dwie osoby - każda z osób może łowić tylko na jedną wędkę.

UWAGA: Od roku 2018 obowiązuję wypełnienie rejestru ryb, który dodatkowo można pobrać w skrzynce na listy przy kontenerze. Prawidłowo wypełnione rejestry są bazą do badań przy zbiorniku w Nienawiszczu przez Fundację "dla Ryb". Osoby, które prawidłowo będą je wypełniać, mogą w przyszłości liczyć na różne nieopisane w regulaminie bonusy ustalane na bieżąco z Zarządem Fundacji "dla Ryb".

Wykupione zezwolenie umożliwia połów na 2 wędki z brzegu lub jedną z łodzi na spinning - w zależności od dokonanej opłaty. Kupujący zezwolenie na wędkowanie wyraża zgodę, na ewentualne dokonanie przez właściciela oraz opiekunów łowiska, kontroli środka transportu i rzeczy osobistych. Wszelkie naruszenia regulaminu lub kradzież ryb, będą skutkować karami umieszczonymi w regulaminie lub/ i będą skutkowały wezwaniem Policji.

Wędkarz zobowiązany jest do:

a) posiadania przy sobie  i w trakcie wędkowania stosownego zezwolenia na połów ryb na łowiskach Fundacji "dla RybNienawiszcz, a w szczególności wydruk, dowód wpłaty w przypadku wpłaty bezpośrednio na konto Fundacji "dla Ryb". Na terenie łowiska mogą tylko przebywać osoby posiadające zezwolenie na wędkowanie oraz osoby towarzyszące, które uiściły opłatę zgodną z aktualnym cennikiem. Brak zezwolenia podczas wędkowania uznawane jest za wykroczenie i podlega opłacie dodatkowej 500zł osoba.

b) posiadania podbieraka, oraz zaleca stosowanie maty, haków bezzadziorowych oraz środków odkażających;

c) przestrzegania limitu stosowanych zanęt: dopuszcza się zanęcania w ciągu doby, z zachowaniem limitu maksymalnie do 4 kg na dobę zanęty na dziennej zasiadce zanęty pochodzenia roślinnego w tym: ziaren gotowanych(od października do końca marca zakaz podoawania ziaren do wody), pellety oraz kulki proteinowe,  czy zanęty mielonej ę, oraz do 1 litra zanęty żywej pochodzenia zwierzęcego - zabrania się całkowicie wrzucania do wody niewykorzystanej zanęty do wody po łowieniu;

d) podczas wędkowania wędki muszą być pod stałym nadzorem wędkującego, nie wolno łowić więcej niż na dwie wędki przez jedną osobę, w przypadku spinningowania - pozwolenie tylko na spinning;

e) poddania się kontroli przez strażników Fundacji "dla Ryb', Państwową Straż Rybacką, Straż Ochrony Przyrody,  Policję, a także inne uprawnione organy, oraz osoby posiadające stosowne zezwolenia do kontroli na łowiskach Fundacji "dla Ryb" Nienawiszcz;

e) opuszczenia stanowiska wędkarskiego w przypadku organizowania zawodów wędkarskich ogłaszanych wcześniej w sposób ogólnie przyjęty;

f) zabrania się poza dwoma miejscami wywożenie zestawów ze środków pływających, zabrania się całkowitego holu ryb z jednostki pływającej - wyjątkiem jest spinning z łodzi;

g) dopuszcza się karmienie i wywożenie zestawów łódkami zdalnie sterowanymi - dwa wyznaczone do tego miejsca na cyplu głównym;

h) zakazuje się wypuszczania lub wpuszczania ryb z gatunku:  Sumik karłowaty, Trawianka, Czebaczek amurski, Tołpyga pstra, Tołpyga biała;

i) zakazuję się przechowywania ryb w siatkach wędkarskich, workach karpiowych itp. Wyjątkiem są zawody wędkarski organizowane pod  patronatem Fundacji "dla Ryb";

j) wszystkie złowione ryby należy w jak najlepszej kondycji wypuścić z powrotem do wody. Należy obchodzić się z nimi w sposób bardzo delikatny dbając o ich zdrowie i bezpieczeństwo;

k) dopuszcza się rozpalania ognia na wyznaczonych w tym celu miejscach - rozpalenie ogniska poza miejscem traktowane jest jako wykroczenie skutkuję opłatą dodatkową min. 500zł oraz zgłoszeniem incydentu do stosownych organów;

 l) dopuszcza się możliwość rozbijania namiotów w obrębie stanowiska na cyplu głównym oraz przy specjalnym zezwoleniu na pozostałych cyplach - dojazd do stanowisk tylko drogą wodną za pomocą jednostki pływającej;
ł) zabrania się puszczania muzyki, hałasowania nad wodą i w obrębu łowiska, stosujemy zasadę "w zgodzie z natur";

m)  Fundacja "dla Ryb" nie ponosi odpowiedzialności za wypadki losowe oraz rzeczy pozostawione na łowisku przez wędkujących;

n) wędkujący oraz osoby towarzyszące biorą na siebie pełną odpowiedzialność cywilną w związku z ewentualnymi zdarzeniami losowymi zagrażającymi ich życiu lub zdrowiu, podczas pobytu na łowisku Fundacji "dla Ryb" Nienawiszcz. Odpowiedzialność za osoby towarzyszące ponosi osoba, która wykupiła zezwolenie na wędkowanie. Osoby nieletnie mogą przebywać na łowisku tylko z pełnoletnim opiekunem. 
o) zakazuję się na cypel główny wjazdu samochodami - auta zostawiamy na parkingu - do wjazdu na cypel trzeba mieć stosowne zezwolenie - złamanie zakazu  traktowanie jest jako wykroczenie podlega opłacie dodatkowej 200zł każdorazowo;

 W przypadku zauważenia łamania regulaminu fakt ten należy zgłosić opiekunowi łowiska  tel 61-307-99-99;

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Nie dopuszcza się:

- wyjazdu z łowiska w trakcie wędkowania (w nagłych wypadkach fakt ten należy zgłosić właścicielowi);

– zaśmiecania terenu łowiska - kara za zaśmiecanie traktowana jest jako wykroczenie i podlega opłacie dodatkowej 500zł oraz dożywotni zakaz wędkowania na łowisku;

– samowolnego wycinania roślin (także trzcin), łamania drzew i krzewów - złamanie tego punktu jest wykroczeniem i podlega opłacie dodatkowej min. 500zł, w przypadku rażącego naruszenie terenu wzywane będą odpowiednie organy ścigania;

– kąpieli w łowisku, wchodzenia do wody w nocy (w dzień tylko do wysokości kolan) -  wykroczenie opłata dodatkowa  300zł osoba;

– płukania w łowisku naczyń i wylewania do niego nieczystości lub niezużytych napojów,

– układania złowionych ryb na piasku  oraz brania ryb pod skrzela i robienia zdjęć z rybami na stojąco,

– rozpalania ognisk, poza wyznaczonymi miejscami, traktowane jako wykroczenie - opłata dodatkowa 500zł;

- stosowania siatek wędkarskich na Łowisku Głównym NO KILL - wyjątkiem zawody wędkarskie i stosowny regulamin,  w przypadku kontroli i skojarzenia ryb w siatce lub innych, dany przypadek traktowany jest jako wykroczenie i podlega opłacie dodatkowej  od 50-100zł za każdy kg nielegalnego przechowywania ryb;

- zabierania jakichkolwiek ryb z łowiska -  wykroczenie - opłata dodatkowo 100zł za każdy skonfiskowany kg ryb;
- łowienia na więcej niż dwie wędki przy metodzie gruntowej - każda wędka ponad regulamin to  wykroczenie opłata dodatkowa  500zł oraz pozbycie zezwolenia przez wędkującego;
- łowienia na martwą lub żywą rybkę - wykroczenie rażące - opłata dodatkowa za wędkę 500zł;

Korzystający z łowiska odpowiada finansowo za wszelkie wyrządzone szkody w przyrodzie oraz mieniu właściciela łowiska. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego. W przypadku odmowy przyjęcia mandatu karnego wzywana będzie Policja.

Złamanie powyższych zasad oraz zachowanie się niezgodne z regulaminem, powoduje natychmiastowe usunięcie z łowiska, unieważnienie zezwolenia bez zwrotu kosztów - w tym zezwolenia VIP.
Brak zezwolenia traktowane jest jako kłusownictwo - osoba upoważniona może skonfiskować całkowicie "sprzęt kłusowniczy" oraz wzywa Policję.

Właściciel zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu w dowolnym czasie trwania. Zobowiązuję się do jak najszybszego poinformowania wędkujących.

AKTUALNE REKORDY:
1. Karp - 16kg;
2. Amur - 11kg;
3. Jesiotr - 105cm;
4. Lin - 51cm;
5. Karaś srebrzysty - 1,4kg;
6. Szczupak - 100cm;
7. Okoń - 40cm;

Edited by Grendziu

User Feedback

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest×
×
  • Create New...