Jump to content
Grendziu
Grendziu

Woda i ryby, a las modelowy

   (0 reviews)

Na początek niech nam Pan wyjaśni co to takiego jest las modelowy?

Wyjaśnienie tego pojęcia jest rzeczą niezwykle istotną i niełatwą. Pojęcie to wywodzi się z Kanady z początku lat dziewięćdziesiątych. Nasza historia z Lasami Modelowymi zaczęła się już w 2006r. Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Poznaniu. 
Najlepiej pojęcie wytłumaczyć na przykładzie.

Gdybyśmy wzięli pod uwagę dowolny fragment krajobrazu, spojrzeli na niego z zewnątrz, zastanowilibyśmy się kto jest zainteresowany tym terenem, to okazuję się, że żyją tam określone grupy społeczne, lokalni mieszkańcy, przedsiębiorcy, turyści, miłośnicy przyrody, leśnicy, wędkarze, melioranci, samorządowcy. Jest to całe spektrum osób, które w tym jednym fragmencie przestrzeni żyją i funkcjonują. I gdybyśmy ich zapytali jakie są Wasze oczekiwania, jakie są Wasze potrzeby, jakie są Wasze problemy w tym obszarze to okazuję się, że odpowiedzi są bardzo różnorodne. Część z nich jest zbieżna, część z nich jest zupełnie różna, każda branża ma określoną specyfikę. Las modelowy jest zatem takim miejscem, platformą, gdzie wyszukujemy partnerów do rozmów i razem z nimi debatując, określamy wspólną przyszłość. W ten sposób próbujemy razem, przy jednym stole, rozwiązać określone problemy. Dzięki takim spotkaniom wyznaczmy wspólnie kolejne kroki działań. To jest właśnie las modelowy.

565473275259f_LasModelowywObornikach17Sy

Jaki obszar obejmuję las modelowy?

Jest to około 60 tyś ha łącznie, z czego 20tyś ha, są to zasoby naturalne w postaci lasu i wody. Generalnie koncepcja lasu modelowego jest dedykowana dużym obszarom. Granicą na tą chwilę jest obszar Nadleśnictwa Oborniki. Las modelowy to obszar, w którym zasoby naturalne stanowią istotną jego część. Nadleśnictwo Oborniki jest częścią Puszczy Noteckiej. Posiadamy na naszym terenie kilka rzek, w tym Wełnę i Flintę, które idealnie wpisują się w krajobraz lasu modelowego. Są to wody o wysokich walorach przyrodniczych, z drugiej strony o bardzo dużym potencjale energetycznym, dużym zainteresowaniu turystyką wodną, wędkarską. W wodach żyje wiele gatunków ryb. To właśnie na rzekach, zaczęliśmy się uczyć rozwiązywać problemy.

565473089ca29__biegn_cyprzezterenylene.N

Co pozytywnego otrzymały rzeki dzięki powstaniu lasu modelowemu?

Wszystko zaczęło się w połowie 2012r. Nadleśnictwo Oborniki zorganizowało pierwsze spotkanie zainteresowanych stron. W trakcie tego spotkania na pierwszy plan wysunął się konflikt wokół rzek Wełny i Flinty. Podczas kolejnych warsztatów i dyskusji stworzyliśmy pewną wizję na zagospodarowanie tych terenów. Mimo, że początki były trudne, to nie wiem, czy sprawy poszłyby w takim właśnie kierunku.
Póki co szukamy wspólnie z kilkoma instytucjami źródła finansowania dla zaplanowanych działań, ponieważ większość z nich to inwestycje zmierzające do odbudowy urządzeń wodnych. Ponadto planuje się budowę tarlisk, odtworzenie i wzmocnienie strefy buforowej rzeki, a także działania zwiększające świadomość społeczną.

Ważne jest również, że udało się ostudzić konflikt wokół konserwacji rzeki Flinty. Dzięki szczegółowej ekspertyzie dziś już wiemy jakie są realne przyczyny podtopień gruntów rolnych bezpośrednio przyległych do rzeki i o jakiej konserwacji rzeki w ogóle możemy rozmawiać.  

Może Pan rozwinąć ten wątek….


Tak jak wspomniałem Flinta była bardzo gorącym tematem w 2012 roku. Wówczas doszło do poważnego starcia między Wielkopolskim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych administrującym tą rzeką, a środowiskiem przyrodników i świata nauki. Ich stanowiska odnośnie konserwacji rzeki znacząco się różniły. Wiele emocji budziła ingerencja koparką w dno rzeki.

Chcąc rozebrać ten temat na czynniki pierwsze spotykaliśmy się z rolnikami na gruncie po to, aby sporządzić faktyczną mapę problemów zalewowych. Następnie w wyniku szczegółowych pomiarów rzeki i gruntów przyległych przygotowana została mapa obrazująca potencjalne miejsca zalewowe. Te oczywiście w większości pokryły się z gruntami wskazywanymi wcześniej przez rolników. To ucięło wszelkie spekulacje na ten temat. Są tereny, które były i będą podtapiane w tym obszarze z uwagi na konfigurację terenu. Jedenaście kilometrów rzeki Flinty licząc od ujścia do Wełny w górę rzeki ma spadek charakterystyczny dla rzek górskich, dlatego nie ma potrzeby większej ingerencji w koryto.

Wykonanie wspomnianych wcześniej prac terenowych było możliwe dzięki środkom finansowym z funduszu Interreg IV (projekt Bałtycki Krajobraz)

Wspominałem o konieczności odtworzenia i wzmocnienia strefy buforowej. Plan ten został przedstawiony właścicielom gruntów rolnych. Pozytywnie zaskoczyło ich pełne zainteresowanie tematem i chęć współdziałania.

5654732d7c03f_RezerwatSonawy-miejscetarl

Reasumując. Las modelowy jest pewnego rodzaju procesem, pewną debatą społeczną grupy ludzi, dla których ważna jest wspólna przyszłość danego krajobrazu. Dzięki takim działaniom razem wyznaczamy cele, które są zdecydowanie pro środowiskowe. Las modelowy wpływa pozytywnie na relacje społeczne, na komunikację pomiędzy zainteresowanymi stronami. Obecność świata nauki daje gwarancję lepszych decyzji. Wsparcie merytorycznie jest niezwykle istotne, zwłaszcza kiedy bierzemy pod uwagę propozycje konkretnych rozwiązań w sytuacjach problemowych.

 
Rozmowę przeprowadzono z Panem Jarosławem Bartolem pracownikiem Nadleśnictwa w Obornikach. 

 

User Feedback

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest×
×
  • Create New...